„Căci, cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului.” Matei 24:27

Isus a fost adus captiv înaintea lui Caiafa. Martori mincinoşi au fost aduşi ca să dovedească faptul că El merita moartea. Dar Isus Şi-a păstrat răbdarea, în cele din urmă, înfuriat, marele preot I-a zis: „Te jur, pe Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu” (Matei 26:63). Când Isus a fost pus sub jurământ, în acest tribunal pământesc, deşi până atunci El îşi păstrase calmul. El nu a ezitat să dea răspuns. Nu numai că El a răspuns la întrebare, dar a oferit mai mult decât I se ceruse. „Da, i-a răspuns Isus, sunt! Ba mai mult vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul Omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu, şi venind pe norii cerului.” Acest răspuns îl putea ţine pe marele preot treaz pentru multe nopţi. El a căpătat şi mai mult decât ceruse. Isus a promis sub jurământ că El va veni din nou. Ce dovadă mai limpede putem avea despre faptul că El va veni din nou?

Dacă există ceva despre care diavolul urăşte să audă, acesta este adevărul despre revenirea lui Isus pe acest pământ. El ştie că atunci când aceasta se va inlîmpla, puterea lui va fi ajuns la capăt. Aşadar el încearcă să amăgească pe cât mai mulţi posibil proiectând asupra lui Isus propria sa manieră de lucru. Cum lucrează Satana? El este şiret! Diavolul nu vine la noi în mod deschis. El se strecoară. Ca urmare el a lucrat să convingă pe oameni pretutindeni că Isus urma să se strecoare în mijlocul nostru şi din mijlocul nostru. Dar Biblia ne spune că orice ochi Îl va vedea (Apocalipsa 1:7). El va veni asemenea fulgerului. Cu excepţia zilei şi ceasului pe care numai Tatăl le cunoaşte, nimic altceva nu va fi secret cu privire la venirea Domnului Isus.

De ce va veni Isus? Răspunsul ne spune ceva foarte important despre Isus. Isus sfârşeşte ceea ce începe. Pentru că noi suntem sclavii timpului, ni se pare că aşteptarea a fost prea îndelungată. Uneori chiar ne întrebăm dacă El va termina lucrarea pe care a început-o. Batjocoritorii spun că nu o va face. Dar se apropie foarte repede timpul când „Cel ce vine va veni.”

Pe parcursul acestui timp de aşteptare, ţinta noastră este să căutăm a-L cunoaşte pe Isus şi să ajutăm şi pe alţii să-L cunoască, astfel ca atunci când El va veni, noi să fim găsiţi împăcaţi cu El. Aceia care au umblat cu Isus în această viaţă vor fi în stare să privească în sus şi să zică: „Priviţi acesta este Dumnezeul nostru. Noi L-am aşteptat, şi El ne va mântui.”

Acest articol face parte din cartea „Nici o zi fără Isus” de Morris Venden

 

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO