Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie. (Evrei 4:16)

Prin lucrarea de mijlocire a lui Hristos, dragostea lui Dumnezeu a fost descoperită în desăvârşirea ei înaintea muritorilor şi îngerilor.

El stă în picioare ca să mijlocească pentru tine. El este Marele-Preot care pledează în favoarea ta, iar tu trebuie să vii şi să-ţi prezinţi cazul înaintea Tatălui prin Isus Hristos. Aşa găseşti acces la Dumnezeu şi, chiar dacă păcătuieşti, cazul tău nu este fără speranţă. „Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos cel neprihănit” (1 Ioan 2:1).

Hristos este Răscumpărătorul nostru; El nu va profita de pe urma mărturisirilor tale umilitoare. Dacă ai un păcat, de orice fel, mărturiseşte-l lui Hristos, singurul mijlocitor între Dumnezeu şi om.

El ne înfăţişează înaintea Tatălui îmbrăcaţi în haina albă a caracterului Său. El pledează înaintea lui Dumnezeu în favoarea noastră, spunând: „Eu am luat locul păcătosului. Nu privi la acest copil rătăcit, ci priveşte la Mine.” Dacă Satana aduce acuzaţii grave împotriva sufletelor noastre, revendicându-ne ca pradă a sa, sângele lui Hristos pledează cu mai mare putere în favoarea noastră.

Lucrarea lui Hristos din sanctuarul de sus de a prezenta clipă de clipă sângele Său înaintea tronului harului, în timp ce mijloceşte pentru noi, ar trebui să lase o impresie adâncă asupra inimii noastre, ca să realizăm cât de valoroasă este fiecare clipă. Isus trăieşte pururea ca să mijlocească pentru noi; dar o singură clipă pierdută cu nepăsare nu mai poate fi recuperată niciodată.

Gândeşte-te la Isus! El Se află în locaşul Lui sfânt, dar nu este singur, ci este înconjurat de zece mii de ori zece mii de îngeri cereşti, care aşteaptă porunca Sa. Iar El le porunceşte să plece şi să lucreze pentru sfântul cel mai slab care-şi pune încrederea în Dumnezeu. Mari şi mici, bogaţi şi săraci, toţi au la îndemână acelaşi ajutor.

Ia în considerare acest fapt măreţ că Hristos nu încetează să Se implice în lucrarea solemnă din sanctuarul ceresc şi că, dacă porţi jugul Său, dacă iei povara Sa, te vei implica într-o lucrare de o natură asemănătoare cu cea a Căpeteniei tale vii.

The Faith I Live By, p. 205

Gândul de dimineață a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO