O fortăreață împotriva ispitei

Cum işi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptăndu-se după Cuvântul Tău. (Psalmii 119:9)

Întreaga Biblie este o descoperire a slavei lui Dumnezeu în Hristos. Primită, crezută, ascultată, ea este marele instrument de transformare a caracterului. Este marele impuls, forţa constrângătoare care animă puterile fizice, intelectuale şi spirituale şi care direcţionează viaţa pe făgaşul corect.

Motivul pentru care tinerii şi chiar cei aflaţi la vârsta maturităţii sunt duşi atât de uşor în ispită şi păcat este că nu studiază Cuvântul lui Dumnezeu şi nu meditează asupra lui aşa cum ar trebui. Lipsa unei puteri a voinţei ferme şi neşovăitoare, care se reflectă în viaţă şi caracter, este rezultatul neglijării instrucţiunilor sacre ale Cuvântului lui Dumnezeu. Ei nu-şi îndreaptă mintea, printr-un efort hotărât, către ceea ce le-ar inspira gânduri curate, sfinte, şi nu şi-o abat de la ceea ce este murdar şi neadevărat. Puţini sunt cei care îşi aleg partea cea bună, care stau la picioarele lui Isus ca Maria pentru a învăţa de la Dascălul divin. Puţini strâng cuvintele Sale ca o comoară în inimă şi le pun în practică în viaţă.

Primite, adevărurile Bibliei vor înălţa mintea şi sufletul. Dacă ar fi Cuvântul lui Dumnezeu apreciat aşa cum se cuvine, atât tinerii, cât şi vârstnicii ar avea o corectitudine, o tărie a principiilor care le-ar da puterea de a se împotrivi ispitei. […]

Gândirea, aptitudinile, exersarea intensă a puterilor creierului să fie devotate studiului gândurilor lui Dumnezeu. Nu studiaţi filosofia supoziţiilor oamenilor, ci filosofia Aceluia care este adevăr. Niciun alt gen de literatură nu se poate compara ca valoare cu aceasta.

Mintea firească nu găseşte nicio plăcere în contemplarea Cuvântului lui Dumnezeu; însă pentru mintea înnoită de Duhul Sfânt, o frumuseţe divină şi o lumină celestă strălucesc de pe paginile sacre. Ceea ce pentru mintea firească era o pustietate amară, pentru mintea spirituală devine un ţinut al apelor vii.

Cunoaşterea lui Dumnezeu, aşa cum este descoperită în Cuvântul Său, este cunoaşterea pe care trebuie să le-o dăm copiilor noştri. De la primele sclipiri ale raţiunii, ei trebuie familiarizaţi cu Numele şi viaţa lui Isus. Primele lor lecţii ar trebui să-i înveţe că Dumnezeu este Tatăl lor.

Divina vindecare, pp. 458-460

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO