Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. (Romani 8:14)

Ascultarea fidelă de cerinţele lui Dumnezeu va avea o putere surprinzătoare de a eleva, dezvolta şi fortifica toate capacităţile şi aptitudinile noastre. Se constată că aceia care la tinereţe s-au dedicat slujirii lui Dumnezeu sunt oameni cu o judecată sănătoasă şi cu discernământ. De ce? Pentru că, în primul rând, comuniunea cu cel mai mare învăţător pe care l-a cunoscut lumea vreodată dezvoltă capacitatea de înţelegere, iluminează mintea şi curăţă inima – elevează, rafinează şi înnobilează întreaga fiinţă. „Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.” […]

Dumnezeu va face o mare lucrare pentru tineri, dacă ei vor primi, cu ajutorul Duhului Sfânt, Cuvântul Său în inimă şi dacă îl vor pune în practică. El caută mereu să-i atragă la Sine, Sursa întregii înţelepciuni, Izvorul bunătăţii, purităţii şi adevărului. Mintea ocupată cu subiecte înalte devine ea însăşi nobilă. – Signs of the Times, 1 decembrie 1881

Atunci când harul lui Dumnezeu ia inima în stăpânire, se observă că tendinţele spre rău moştenite şi cultivate sunt răstignite. Trebuie să se înceapă o viaţă nouă, aflată sub un nou control. Toate faptele trebuie făcute spre slava lui Dumnezeu. Lucrarea aceasta include atât viaţa exterioară, cât şi viaţa interioară. întreaga fiinţă, trup, suflet şi spirit, trebuie adusă în supunere faţă de Dumnezeu, pentru a fi folosită de El ca instrument al neprihănirii.

Cei fireşti nu se supun Legii lui Dumnezeu şi, într-adevăr, nici nu pot, prin ei înşişi, să se supună. Prin credinţă însă, cei înnoiţi trăiesc zi de zi viaţa lui Hristos. Ei arată zi de zi că ştiu că sunt proprietatea lui Dumnezeu.

Trupul şi sufletul îi aparţin lui Dumnezeu. El L-a dat pe Fiul Său pentru răscumpărarea lumii şi, datorită acestui fapt, ne-a fost acordată o nouă tranşă de viaţă, o perioadă de probă în care să ne dezvoltăm caractere de o loialitate perfectă. El ne-a răscumpărat din robia păcatului şi a făcut posibil Hă ducem o viaţă de slujire renăscută, transformată.

Noi purtăm sigiliul lui Dumnezeu. El ne-a răscumpărat şi doreşte să ne amintim că puterile noastre fizice, mentale şi morale îi aparţin. Timpul şi influenţa, raţiunea, afecţiunea şi conştiinţa, toate sunt ale Lui şi trebuie folosite numai în armonie cu voinţa Sa. Ele nu trebuie folosite după sfaturile lumii.

The Youth’s Instructor, 8 noiembrie 1900

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO