Propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura! (2 Timotei 4:2)

Aveţi la îndemână posibilităţi nelimitate. Un om, aşa cum aplică Dumnezeu acest termen, este un fiu al lui Dumnezeu. „Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă… Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţeşte, după cum El este curat.” Este privilegiul vostru să vă întoarceţi de la ceea ce este inferior şi lipsit de valoare şi să vă ridicaţi la un standard înalt – să fiţi respectaţi de oameni şi iubiţi de Dumnezeu.

Lucrarea religioasă pe care o dă Domnul tinerilor şi oamenilor de toate vârstele dovedeşte respectul Său pentru ei, copiii Săi. El le încredinţează lucrarea stăpânirii de sine. Îi cheamă să fie părtaşi cu El la marea lucrare de răscumpărare şi înălţare. După cum un tată îl ia pe fiul său ca asociat în afacerea sa, tot aşa Domnul îi ia pe copiii Săi ca asociaţi cu El. Noi suntem făcuţi împreună-lucrători cu Dumnezeu. Isus spune: „Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume.” N-ai alege mai degrabă să fii un copil al lui Dumnezeu decât slujitorul lui Satana şi al păcatului, având numele înregistrat ca duşman al lui Hristos?

Tinerii au nevoie de mai mult din harul lui Hristos, astfel încât să aducă principiile creştinismului în viaţa lor zilnică. Pregătirea pentru venirea lui Hristos este o pregătire făcută prin El, pentru exercitarea celor mai bune calităţi ale noastre. Este privilegiul fiecărui tânăr să dea caracterului său o formă frumoasă. Dar pentru aceasta avem o nevoie stringentă de a rămâne aproape de Isus. El este puterea, eficienţa şi tăria noastră. Nu ne putem baza pe noi nici măcar o singură clipă…

Oricât de mari sau de mici sunt talentele voastre, amintiţi-vă că ele v-au fost doar încredinţate. Astfel Dumnezeu vă încearcă, dându-vă posibilitatea să vă dovediţi credincioşia. Lui Îi datoraţi toate capacităţile voastre. Lui Îi aparţin puterile trupului, minţii şi sufletului vostru şi pentru El trebuie folosite. Timpul, influenţa, calităţile, abilităţile voastre – despre toate trebuie să daţi socoteală înaintea Celui care dăruieşte tot. Cel care caută, prin eforturi stăruitoare, să ducă mai departe măreţul plan al Domnului de înălţare a omenirii, îşi foloseşte cel mai bine darurile primite.

Perseveraţi în lucrarea pe care aţi început-o şi câştigaţi victorie după victorie. Educaţi-vă pe voi înşivă în vederea unui scop. Aveţi în vedere cel mai înalt standard ca să realizaţi un bine din ce în ce mai mare, reflectând astfel slava lui Dumnezeu.

Solii pentru tineret, pp. 47-48

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO