Rugăciunea și curajul moral

 Dacă voieşte cineva să vină după Mine,
să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.

(Matei 16:24)

Este nevoie de curaj moral pentru a lua poziţie de partea păzirii poruncilor Domnului. Un adversar al adevărului a spus odată că numai nişte oameni fără judecată, nesăbuiţi şi ignoranţi ar părăsi bisericile pentru a păzi ziua a şaptea ca Sabat; însă un pastor care acceptase adevărul a replicat: „Dacă crezi că numai oamenii fără judecată ar face asta, atunci fă o încercare!” Este nevoie de curaj moral, de fermitate, de hotărâre, de perseverenţă şi de foarte multă rugăciune să treci de partea nepopulară. Suntem mulţumitori că putem veni la Hristos cum au venit sărmanii suferinzi la El în templu. Casa aceasta sperăm să fie o casă a rugăciunii, iar cei care vin aici sperăm să-şi dea seama că vin să se întâlnească cu Dumnezeu. Hristos a spus: „Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.” Nu credem că vom putea să vă punem la dispoziţie întotdeauna un pastor; dar trebuie să aveţi rădăcină în voi. Trebuie să învăţaţi să scoateţi singuri din fântâna vieţii. Nu aţi îndrăznit să călcaţi în picioare poruncile lui Dumnezeu şi v-aţi decis pentru adevărul nepopular, indiferent de consecinţe. Vă va lăsa atunci Mântuitorul să vă luptaţi singuri? Nu, niciodată! Dar nu le-a spus niciodată ucenicilor Săi că nu vor avea încercări, că nu vor avea de îndurat lepădare de sine şi de făcut sacrificii. învăţătorul a fost un om al durerii şi obişnuit cu suferinţa. „Cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El, cu toate că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.” îi mulţumim lui Dumnezeu că, în sărăcia voastră, îl puteţi numi Tată. Sărăcia vine peste lumea aceasta şi va fi un timp de strâmtorare cum nu a mai fost de când există popoare. Vor fi războaie şi veşti de războaie şi feţele oamenilor se vor face palide. S-ar putea să suferiţi necazuri, să rămâneţi flămânzi uneori; dar Dumnezeu nu vă va părăsi în suferinţa voastră. El vă va pune credinţa la probă. Nu trebuie să trăim ca să ne plăcem nouă înşine. Suntem aici ca să-L descoperim lumii pe Hristos, ca să-L reprezentăm omenirii pe El şi puterea Lui. […] Hristos ne pune astăzi la probă ca să vadă dacă vom fi ascultători de Legea lui Dumnezeu cum a fost El şi ca să fim pregătiţi pentru societatea îngerilor sfinţi. Dumnezeu îşi doreşte un popor loial. – Review and Herald, 3 septembrie 1895

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO