Făgăduințele și rugăciunea

 Prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi de scumpe, caprin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti.

(2 Petru 1:4)

În necazurile noastre, când îl implorăm pe Dumnezeu să aibă milă de noi şi să ne călăuzească prin Duhul Său Sfânt, El nu va respinge niciodată rugăciunea noastră. Se poate întâmpla ca părinţii să întoarcă spatele copilului lor flămând, dar Dumnezeu nu poate respinge vreodată strigătul unei inimi nevoiaşe şi dornice. Cu ce minunată tandreţe descrie El iubirea Sa! Pentru cei care, în zile pline de întuneric, simt că Dumnezeu i-a uitat, mesajul din inima Tatălui este acesta: „Sionul zicea: «M-a părăsit Domnul şi m-a uitat Domnul!» Poate o femeie să uite copilul pe care-1 alăptează şi să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar, chiar dacă l-ar uita, totuşi Eu nu te voi uita cu niciun chip: Iată că te-am săpat pe mâinile Mele şi zidurile tale simt totdeauna înaintea ochilor Mei!” (Isaia 49:14-16)

Fiecare promisiune din Cuvântul lui Dumnezeu ne oferă subiecte de rugăciune, prezentând cuvântul lui Iehova ca asigurare a noastră. Oricare ar fi binecuvântarea spirituală de care avem nevoie, avem privilegiul de a o cere prin Isus. Putem să-I spunem Domnului, cu simplitatea unui copil, exact ce avem nevoie. Putem să-I aducem la cunoştinţă problemele noastre pământeşti, cerându-I atât pâine şi îmbrăcăminte, cât şi pâinea vieţii şi haina neprihănirii lui Hristos. Tatăl tău ceresc ştie că ai nevoie de toate acestea şi eşti invitat să-L rogi cu privire la ele. în Numele lui Isus, îţi va fi acordată orice favoare. […]
Dar nu uita că, adresându-te lui Dumnezeu cu numele de Tată, tu recunoşti că eşti copilul Său. Nu numai că ai încredere în bunătatea Lui, ci te supui voinţei Lui în toate lucrurile, ştiind că iubirea Lui este neschimbătoare. Te dedici îndeplinirii lucrării Sale. Promisiunea „cereţi şi veţi primi” (Ioan 16:24) le-a fost adresată celor pe care îi îndemnase să caute mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui.
Darurile Aceluia care deţine toată puterea în cer şi pe pământ sunt păstrate pentru copiii lui Dumnezeu. Daruri atât de preţioase încât ajung la noi prin jertfa scumpă a sângelui Mântuitorului; daruri care vor împlini cea mai profundă nevoie a inimii; daruri care durează cât veşnicia vor fi primite cu bucurie de toţi cei care vin la Dumnezeu ca nişte copilaşi. însuşeşte-ţi făgăduinţele lui Dumnezeu, prezintă-le înaintea Sa ca fiind cuvintele Sale şi vei avea o bucurie deplină. – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, pp. 132-134

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO