Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.

(Ioan 14:15)

Dar rugăciunea în Numele lui Hristos înseamnă mai mult. înseamnă a primi caracterul Său, a manifesta spiritul Său şi a face lucrările Sale. Promisiunea Mântuitorului este condiţionată: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.” El îi mântuieşte pe oameni nu în păcat, ci din păcat; iar aceia care îl iubesc îşi vor dovedi iubirea prin ascultare.

Orice ascultare adevărată vine din inimă. Hristos a lucrat în felul acesta. Şi, dacă noi consimţim, El Se va identifica în aşa măsură cu gândurile şi cu ţintele noastre, va lega inima şi mintea noastră cu voinţa Sa, astfel încât, atunci când ascultăm de El, vom împlini propriile îndemnuri. Voinţa înnobilată şi sfinţită îşi va găsi cea mai mare plăcere în a-L sluji. Când îl cunoaştem pe Dumnezeu aşa cum avem privilegiul să-L cunoaştem, viaţa noastră va fi una de continuă ascultare. Prin aprecierea caracterului lui Hristos şi comuniunea cu Dumnezeu, păcatul va ajunge pentru noi ceva odios.

După cum Hristos a trăit legea în natura omenească, tot astfel putem face şi noi, dacă ne vom sprijini pe Cel Puternic. Dar nu trebuie să plasăm asupra altora responsabilitatea de a ne spune ce să facem. Când este vorba de sfat, nu ne putem încrede în oameni. Domnul ne va învăţa care ne este datoria tot atât de binevoitor cum îi învăţa şi pe alţii. Dacă venim la El în credinţă, ne va descoperi tainele Lui. Adesea, inima va arde în noi când Domnul Se va apropia să aibă comuniune cu noi aşa cum a avut pe vremuri cu Enoh. Cei care se hotărăsc să nu facă niciun lucru, de niciun fel, care nu l-ar plăcea lui Dumnezeu vor cunoaşte, după ce au înfăţişat cazul lor înaintea Lui, care este calea pe care trebuie să meargă. Ei vor primi nu numai înţelepciune, ci şi putere. Li se va da putere să asculte şi să slujească, aşa cum a făgăduit Hristos. Tot ce I-a fost dat lui Hristos -„toate lucrurile” pentru a împlini nevoia oamenilor căzuţi – I-a fost dat în calitate de Căpetenie şi Reprezentant al neamului omenesc. „Şi orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui şi facem ce este plăcut înaintea Lui” (1 Ioan 3:22). – Viaţa lui Iisus, pp. 668-669

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO