Ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele.

(1 Corinteni 12:25)

În unire stă puterea; dezbinarea înseamnă slăbiciune. Când simt uniţi, cei care cred adevărul prezent exercită o influenţă grăitoare. Satana înţelege bine lucrul acesta. El n-a fost niciodată mai hotărât ca acum să anihileze adevărul lui Dumnezeu provocând ostilitate şi disensiuni între cei care sunt poporul Domnului.

Lumea este împotriva noastră; bisericile tradiţionale sunt împotriva noastră; legile ţării vor fi, în curând, împotriva noastră. Dacă a existat vreodată un timp când poporul lui Dumnezeu să fie strâns unit, timpul acela este acum. Dumnezeu ne-a încredinţat adevărurile speciale pentru acest timp, ca să le facem cunoscute lumii. Cel din urmă mesaj de har este transmis acum. Avem de-a face cu bărbaţi şi cu femei care stau în faţa judecăţii. Cât de atenţi ar trebui să fim ca în fiecare cuvânt şi faptă să urmăm îndeaproape Modelul, ca exemplul nostru să-i poată conduce pe oameni la Hris- tos! Cu ce grijă ar trebui să căutăm să prezentăm adevărul în aşa fel încât ceilalţi, văzând frumuseţea şi simplitatea lui, să-l poată primi! Atunci când caracterul nostru va da mărturie cu privire la puterea lui simţitoare, vom fi pentru ceilalţi o lumină continuă – epistole vii, cunoscute şi citite de toţi oamenii. Nu ne putem permite acum să-l lăsăm pe Satana să ne împingă spre dezbinare, certuri şi duşmănie.

Dorinţa arzătoare din ultima rugăciune a Mântuitorului nostru, înainte de crucificare, a fost aceea ca între ucenicii Săi să existe unitate şi dragoste. Având în faţă agonia crucii, rugăciunea Sa nu a fost pentru Sine, ci pentru aceia pe care avea să-i lase să ducă mai departe lucrarea Sa pe pământ. îi aşteptau cele mai aspre încercări, dar Isus a văzut că cel mai mare pericol pentru ei avea să fie acela al unui spirit de duşmănie şi de dezbinare. […]

Toţi aceia care au beneficiat de lucrarea slujitorului lui Dumnezeu trebuie ca, potrivit cu capacitatea lor, să i se alăture în lucrarea de salvare a sufletelor. Aceasta este lucrarea tuturor adevăraţilor credincioşi, pastori şi membri deopotrivă. Ei trebuie să păstreze întotdeauna înaintea lor măreţul obiectiv, fiecare căutând să-şi împlinească aşa cum se cuvine poziţia pe care o ocupă în biserică şi lucrând împreună în ordine, în armonie şi în dragoste. […]

Ei nu vor neglija să lucreze pentru întărirea şi unitatea bisericii. Ei vor veghea cu grijă ca nu cumva să se dea ocazia de a se strecura înăuntru dezbinarea şi divizarea. – Mărturii, voi. 5, pp. 236,238

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO