Cei ce se folosesc de lumea aceasta, [să fie] ca şi cum nu s-ar folosi de ea, căci chipul lumii acesteia trece.

(1 Corinteni 7:31)

Potrivit textului de astăzi,„chipul lumii”, sau înfăţişarea ei, tot ce ţine de latura ei exterioară, trece. De aici decurge nevoia de a nu ne ataşa emoţional de formele trecătoare, ci de realităţile eterne. Ce se întâmplă când îţi pierzi încrederea în medicul tău, în lucrătorul de la bancă, în angajatorul tău sau în guvern? Ce se întâmplă atunci când îţi pierzi toţi banii şi proprietăţile, toate lucrurile pe care le socoteşti esenţiale în viaţă? În momentul în care suntem ameninţaţi cu pierderea lor, simţământul nostru de siguranţă se prăbuşeşte.

Faţa lumii se schimbă rapid. Majoritatea lucrurilor pe care ne bazăm în viaţă sunt într-o continuă prefacere. Faptul acesta generează anxietate şi incertitudine. Ce crezi că se va întâmpla cu noi în clipa în care banii pe care îi avem nu vor mai avea nicio valoare şi când nu va mai fi aproape nimic de cumpărat?

Apostolul Pavel ne îndeamnă aici să nu ne bizuim pe ceea ce cumpărăm, să nu ne ataşăm de lucrurile din lumea aceasta, să nu le considerăm indispensabile pentru fericirea şi pentru liniştea noastră sufletească. În loc de aceasta, ne putem bizui pe Dumnezeu, pe adevărul Său, pe neprihănirea Sa, pe dragostea Sa. Ne putem folosi de lumea aceasta atât cât se poate. Dar să înţelegem că lucrurile de pe pământ sunt nesigure şi că nu ne pot aduce împlinire sufletească. Nu îţi lega viaţa de bogăţiile care fac aripi, de plăcerile care astăzi sunt şi mâine nu mai sunt, de realizările vremelnice care trec ca norii pe bolta cerească. Să înţelegem că tot ceea ce ne oferă lumea – arta, frumuseţea, ştiinţa, locul de muncă – este trecător şi fragil. Investeşte timpul mai degrabă în părtăşia cu Dumnezeu şi în slujirea semenilor!

Oamenii de afaceri îi mulţumesc lui Dumnezeu că sunt abili. Doctorii îi mulţumesc că oamenii vor avea tot timpul nevoie de ei şi că nu vor rămâne niciodată fără loc de muncă. Avocaţii îi mulţumesc că stau mai bine decât politicienii care candidează pentru diferite funcţii.

Profesioniştii îi mulţumesc că nu sunt proprietari de magazin. Totuşi nicio profesie nu ne oferă siguranţă absolută. Numai în Hristos găsim calea, adevărul şi viaţa care nu se schimbă şi care nu trec niciodată.
Noi avem viaţa veşnică de la Acela care este viaţa noastră, o comoară divină mai preţioasă decât orice rang, orice avere, orice cultură şi orice meserie.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO