Nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor şi să trăim?… Dumnezeu ne pedepseşte pentru binele nostru, ca să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui.

(Evrei 12:9,10)

Din perspectiva necredincioşilor, lumea este un loc întunecat. Din perspectiva Domnului Hristos, lumea este un loc luminat. Când ne învăluie bezna încercării, Dumnezeu ne luminează mintea. Când suntem slabi, El devine tăria noastră. El lucrează într-un mod extraordinar în viaţa noastră atunci când apelăm la El şi ne încredem în El.

Cel mai adesea, dorinţa noastră cea mai mare este să fim sănătoşi, să avem mai puţine griji şi să fim feriţi de pierderi, încercări şi necazuri. Ne dorim ca Dumnezeu să ne facă viaţa mai puţin grea. Dar nu aceasta este calea lui Dumnezeu. De obicei, El nu ne împuţinează încercările şi greutăţile, ci mai degrabă ne măreşte capacitatea de a le ţine piept.„Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine” (2 Corinteni 12:9).

Ar trebui să ne dorim formarea caracterului creştin mai mult decât îndepărtarea suferinţei. Noi înţelegem cel mai bine dragostea lui Dumnezeu atunci când El ne dă putere să înfruntăm încercarea cu o atitudine senină de învingător. Să îl lăudăm mai mult pentru calităţile pe care le aşază în caracterul nostru decât pentru binecuvântările pământeşti. Dacă ai fost lovit de o boală, El va avea grijă ca ea să nu îţi afecteze cu nimic dezvoltarea personală. Dacă ai fost lovit de sărăcie, bogăţia ta sufletească în Domnul Hristos va fi pe măsura cununii şi comorii tale cereşti. Dacă ţi-a fost pusă o ţepuşă în carne, ţepuşă care pare a-ţi afecta posibilităţile şi slujirea, Dumnezeu te va răsplăti însutit în împărăţia Sa. Lucrarea Sa de răscumpărare va fi dusă la bun sfârşit în tine.

Noi credem în dragostea, generozitatea, neprihănirea şi jertfa Domnului Hristos. Ţelul nostru este să ne îmbrăcăm cu veşmântul neprihănirii Sale şi cu caracterul Său. Dar acesta este mai mult decât un exerciţiu de pietate, mai mult decât o rutină religioasă.

Suntem noi dispuşi să plătim preţul pentru a fi făcuţi asemenea Domnului Isus? Hristos a afirmat că trebuie să plătim un preţ pentru a-L urma. Suntem noi dispuşi să-l plătim? Să mergem înainte cu credinţă şi curaj reînnoit. Despre cel neprihănit este scris:„El nu se teme de veşti rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. Inima îi este mângâiată, n-are nicio teamă” (Psalmii 112:7,8).

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO