Pentru întâiasi dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele apostolilor 11:26

Ce înseamnă să ai o viaţă creştină? Răspunsul este destul de simplu: înseamnă să ai o viaţă împreună cu Domnul Hristos, să rămâi în El (loan 15:4), să ai o viaţă înrădăcinată şi zidită în El (Coloseni 2:7), să trăieşti în dragostea lui Dumnezeu (luda 21), prin Duhul Sfânt (Galateni 5:16,25) şi prin călăuzirea Sa (versetul 18). Zeci de mii de creştini îţi vor spune că înseamnă să ai o viaţă schimbată, plină de dragoste, bucurie, pace şi putere, lucruri de care erau complet străini înainte de a-L cunoaşte pe Hristos.

Fără îndoială că toţi suntem conştienţi de greşelile trecutului şi de problemele prezentului. Cu toţii avem o viaţă personală, o viaţă a gândurilor care rămân neexprimate, a ambiţiilor şi hotărârilor care rămân neîmplinite. Avem gânduri şi despre oameni; avem simţăminte de invidie şi ură; avem închipuiri rele hrănite şi îndrăgite. Dumnezeu le ştie şi le vede pe toate. Toate acestea formează starea noastră înaintea lui Dumnezeu.

Este esenţial să ne deschidem viaţa înaintea lui Dumnezeu, ca să nu ne înşelăm singuri. Când nu suntem sinceri cu noi înşine, când refuzăm să înfruntăm adevărul, ne închidem viaţa înaintea Sa şi îi spunem:„Nu vreau ca aceste probleme să fie incluse în relaţia mea cu Tine. Vreau ca ele să rămână deoparte. Mă voi ocupa singur de ele.” Când avem o astfel de atitudine, relaţia noastră cu Domnul îşi pierde sensul. Când ne căsătorim, nu procedăm aşa. Şi apoi ce rost are să ne rugăm „Doamne, păzeşte-mă astăzi de păcat şi de orgoliul meu”, dacă insistăm să-L ţinem departe de unele aspecte ale vieţii noastre?

Viaţa împreună cu Hristos înseamnă eliminarea oricăror rezerve din mintea noastră. El ne mântuieşte în chip desăvârşit. El lucrează în viaţa noastră atât cât îi permitem. În ceea ce-L priveşte, mântuirea ne este asigurată. Să nu dăm vina pe El când îi punem piedici şi nu ne deschidem înaintea Sa fără rezerve şi cu deplină încredere.

Viaţa de păcat nu poate face parte din viaţa împreună cu Domnul Hristos. El a venit ca să ne mântuiască din păcat. Iar pentru a cunoaşte această mântuire, avem nevoie să ne consacrăm Lui zilnic.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO