Atunci, Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voieşte cineva să vină 
după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.”

(Matei 16:24)

Dorinţa nestăpânită de a primi onoare din partea oamenilor intră în conflict direct cu chemarea Domnului Hristos din acest verset. Dacă ne închinăm înaintea bogăţiilor, frumuseţii sau inteligenţei, nu căutăm mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui.

Ar trebui să ne ferim să căutăm slava care vine de la oameni, deoarece ea ne îndepărtează de standardele morale şi spirituale în care pretindem a crede. Dacă le dăm atenţie oamenilor renumiţi care socotesc că ascultarea serioasă şi completă de Dumnezeu este o exagerare, atunci ne vom alătura lor în cele mai noi distracţii şi sporturi, cu un zel care ia în derâdere şi neagă cerinţele Domnului Hristos.

Bunăoară, Pilat şi-a încălcat simţul dreptăţii. El a poruncit ca Hristos să fie răstignit, considerând că favoarea conducătorilor iudei era esenţială pentru menţinerea poziţiei sale în statul roman. Din viaţa lui învăţăm că umblarea după favoarea oamenilor duce la păcatul dezicerii de Domnul Hristos.

Sunt zeci de mii de persoane care, din dorinţa de a avea o imagine bună înaintea necredincioşilor, renunţă la respectarea poruncii a patra. Alte mii de persoane, în special din rândul tinerilor, ezită să dea întâietate cerinţelor divine. Oare câte convingeri personale cu privire la adevăr şi câte hotărâri de a asculta de Dumnezeu sunt reprimate prin plecarea urechii la vorbele oamenilor?

Preconcepţiile religioase sunt cele mai rele din toate câte există. Impresiile au luat locul realităţilor faptice. În aceste circumstanţe, dezaprobarea altora este în fond un compliment pentru noi!

Există în firea umană o dispoziţie puternică de a modifica sau de a schimba gândirea sau comportamentul în funcţie de aprobarea sau dezaprobarea oamenilor, în special dacă ei ne sunt superiori. Când facem acest lucru, statura noastră morală şi spirituală începe să se micşoreze centimetru cu centimetru. Dar preocuparea şi motivaţia creştinului nu ar trebui să fie lauda oamenilor.

Când venim la cruce şi privim la Isus Hristos, ar trebui să ne vedem aşa cum suntem şi să nu avem despre noi o părere mai înaltă decât se cuvine. Evaluarea oamenilor ar trebui să fie pentru noi un lucru minor în comparaţie cu evaluarea finală a Domnului Hristos, care ne va decide destinul veşnic.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO