Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Lui. Lăudaţi pe Domnul!

(Psalmii 149:9)

Biserica creştină reprezintă o „aristocraţie” divină. Fiecare membru al ei are înaintea lui Dumnezeu o poziţie înaltă şi un statut privilegiat. De aceea, să nu ne mulţumim cu o conştiinţă redusă a valorii proprii. Noi putem cere plinătatea binecuvântării Evangheliei lui Hristos!

Tuturor ni s-a făcut marea cinste de a ne înfăţişa înaintea Tatălui ceresc.„în El avem, prin credinţa în El, slobozenia şi apropierea de Dumnezeu cu încredere” (Efeseni 3:12). Dacă nu ar primi în preajma Sa decât oameni perfecţi, cu siguranţă că Dumnezeu ar rămâne singur. Totuşi El ne primeşte, indiferent de greşelile noastre, şi aşteaptă să ne ofere binecuvântări bogate la toţi.„Toţi au acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă” (Romani 10:12). Noi putem veni înaintea Sa cu încrederea lui Moise, cu spiritul triumfător al lui Daniel, cu spiritul dârz al apostolului Pavel. Putem trăi ca nişte prinţi ai lui Dumnezeu, ca fii şi fiice ale împăratului împăraţilor!

Dumnezeu nu este părtinitor. De aceea, să ne consacrăm Lui. Creştinul inert poate fi trezit la o viaţă nouă. Oamenii cei mai împietriţi pot fi ca nişte instrumente muzicale în mâna Sa. Firea cea mai aspră şi mai necizelată poate deveni ca o săgeată ascuţită. Vasele de lut pot deveni nişte urne de alabastru. Comori nemăsurate ne-au fost puse la dispoziţie tuturor.

Una dintre cele mai triste situaţii din Biblie este înfăţişată în următorul verset: „Absalom a locuit doi ani la Ierusalim fără să vadă faţa împăratului” (2 Samuel 14:28). Cât de nefericiţi sunt oamenii care se găsesc într-o astfel de situaţie! Ei văd bucuriile şi desfătările de la curtea împăratului, dar nu au parte de ele. Sunt la un pas de puterea care le poate oferi protecţie, dar nu au parte de ea. Ei trăiesc în umbra palatului împărătesc, dar se simt ca nişte întemniţaţi în închisoare. Biblia spune că, în cele din urmă, Absalom a ajuns la disperare şi a făcut tot posibilul să se împace cu împăratul.

Dumnezeu nu este aşa. Domnul Hristos nu ni L-a înfăţişat astfel. El nu ne ţine afară, la distanţă. Noi credem că El ne acceptă şi ne iartă de orice păcat.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO