El are putere să păzească ce l-am încredinţat
 până în ziua aceea.

(2 Timotei 1:12)

Când a scris aceste cuvinte, apostolul Pavel se afla foarte aproape de ziua în care avea să fie condamnat la moarte de romani. El vorbește în textul de astăzi despre certitudinea destinului său veşnic. Noi trebuie să fim siguri de relaţia noastră cu Dumnezeu, de lucrarea Sa în viaţa noastră. Mulţi au probleme cu incertitudinea. Tinerii, în mod special, caută certitudini. Şi adulţii caută să aibă convingeri puternice.

Dumnezeu vrea să dezvolte în noi un caracter creştin deosebit. Aceasta este ziua pentru a oferi ceea ce avem mai nobil şi mai buni Credinţa noastră are menirea de a trezi în noi pasiunea pentru ceea ce este curat, drept şi frumos. Tot ce este nobil în noi izvorăşte din identificarea cu Domnul Hristos. El ne dă putere pentru a ne împotrivi abaterilor de la moralitate, ne sprijină pentru a suporta încercările şi întristările, ne inspiră să facem cele mai mari sacrificii în slujba Sa.„Dar aceia din popor care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor vor rămâne tari şi vor face mari isprăvi” (Daniel 11:32).

Angajamentul faţă de Domnul Hristos ne ajută să dezvoltăm un caracter puternic, ne dă siguranţă şi sens în viaţă. Certitudinea pe care o avem în El ne face curajoşi şi ascultători până la moarte, capabili de o tenacitate şi un eroism mai mare decât al oricăror armate de pe pământul acesta. Numai oamenii nesiguri sunt slabi şi supuşi păcatului!

La Cincizecime, ucenicii timizi, slabi şi şovăitori s-au transformat în marii apostoli care, prin mărturia şi lucrarea lor puternică, au schimbat faţa lumii şi au dus la înfiinţarea bisericii creştine. De atunci şi până astăzi, au existat mereu creştini ca ei.

Când Hristos merge alături de noi şi locuieşte în noi, suntem în avantaj. El ne provoacă să fim mereu mai mult decât am fost ieri, să fim prin viaţa, activitatea şi mărturia noastră mai mult decât ne-am fi imaginat că putem fi înainte de a-L cunoaşte. El aşază în inimile noastre certitudinea. Acum avem mai multă dragoste decât înainte. Acum suntem în stare să mergem şi mila a doua de loc cu acela care ne sileşte să mergem o milă. Acum avem siguranţa că El ne poate schimba viaţa radical.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO