Voi… vă bucuraţi cu o bucurie negrăită si strălucită,
pentru că veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre,
mântuirea sufletelor voastre.

(1 Petru 1:8,9)

Creştinul nu poate sta posac. El este un om fericit. El îşi afundă mintea şi inima în marea dragoste a lui Dumnezeu şi în frumuseţile naturii şi astfel dă uitării micile griji ale vieţii şi presiunea obligaţiilor.

Cu toate acestea, peisajul vieţii creştine nu este întotdeauna alcătuit din câmpii cu flori şi ape molcome. Mai sunt şi zile gri şi mari poveri de purtat. Când a trecut prin situaţii grele, apostolul Pavel a exclamat:„O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu!” (Romani 11:33). Apostolul Ioan, exilat pe insula stâncoasă, şi-a umplut mintea şi viaţa cu splendoarea împărăţiei viitoare a lui Dumnezeu.

Viaţa credincioşilor din Noul Testament este dominată de o stare de bună dispoziţie. Nu putem spune că suntem creştini dacă stăm îmbufnaţi. Este greşit să fim posomorâţi şi deprimaţi. Primii creştini au mers la martiriu cântând. Ei erau cu mult prea siguri de Hristos ca să mai stea să se întrebe dacă aveau să facă faţă. Nu aveau timp să-şi deplângă soarta.

Putem avea acum cea mai frumoasă viaţă din câte există pe pământ. Domnul ne oferă în dar ziua de astăzi împreună cu triumful, voia bună şi purtarea amabilă de care avem nevoie. El nu a strecurat printre acestea nicio urmă de întristare. Să ni le însuşim pe deplin ca să întâmpinăm necazul şi strâmtorarea cu hotărâre şi calm.

Toate acestea sunt posibile pentru că Domnul Hristos este mereu lângă noi. El este Marele şi Bunul nostru Prieten, care nu ne abandonează niciodată. El ne dăruieşte dragoste, bucurie şi pace. El este pentru noi o melodie cerească desăvârşită. El este pentru noi caracterul divin ireproşabil.

El ne oferă lucruri sublime pentru care să trăim şi a pus deoparte pentru noi splendorile împărăţiei veşnice. Să ne dedicăm viaţa cu bucurie slujirii creştine, slujirii celor din jur care au nevoi cu mult mai mari decât noi!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO