Atunci, toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit
candelele. Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: „Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.”

(Matei 25:7,8)

Diferenţa dintre cele cinci fecioare înţelepte şi cele cinci fecioare nechibzuite este semnificativă. Să ne gândim la omul a cărui religie se aseamănă cu o candelă foarte frumoasă, dar care nu are ulei. El este membru al bisericii. Este convins de doctrinele şi de standardele bisericii. Este fericit să stea în preajma unor oameni temători de Dumnezeu. Doar că „evlavia” lui nu merge mai departe de atât. I se pare că face îndeajuns. El nu are uleiul Duhului Sfânt. Nu îl are pe Domnul Hristos în inimă. Viaţa lui interioară nu este în armonie cu Dumnezeu.

Noi putem fi oameni buni – cel puţin în ochii lumii – chiar dacă nu-L avem pe Dumnezeu. Putem susţine ceea ce este drept şi moral chiar dacă nu-L avem pe Dumnezeu. Însă viaţa spirituală este dependentă de puterea Sa supranaturală. Religia fără angajament este ca o candelă fără ulei. De asemenea, cunoaşterea lui Dumnezeu fără ascultare este ca o candelă fără ulei. Dintre toate candelele aprinse în biserică, numai aceea care ţi-L arată pe Hristos este demnă de încredere. Aceasta este lumina care alungă întunericul.

Candelele fecioarelor nechibzuite au luminat doar atâta timp cât au avut ulei, dar nu suficient timp. Ele nu au fost consecvente în devotamentul lor faţă de Dumnezeu. Au obosit să îl aştepte pe Mire. Au întrerupt legătura cu Sursa de viaţă. Problema lor a fost pierderea comuniunii cu Dumnezeu, pierderea prezenţei lui Hristos.

Nu ne putem raporta corect la Cuvântul lui Dumnezeu până când Duhul Sfânt nu îl împlineşte în inimile şi vieţile noastre. Fără El, religia rămâne doar o slujire cu vorba, o slujire în care nu ne punem inima cu adevărat.

Nimic nu este mai dezastruos decât viaţa fără Dumnezeu. Când ne supunem Duhului Sfânt, suntem în fiecare zi părtaşi la viaţa Domnului Hristos şi la biruinţa Sa asupra păcatului. în centrul vieţii noastre nu se află propria persoană. Duhul Sfânt ne călăuzeşte neîntrerupt şi aduce roade spirituale în viaţa noastră. Atunci nu ne mai frământăm de forma ori de mărimea candelei, de aspectul ei exterior. Preocuparea noastră va fi să avem Duhul Sfânt înăuntrul nostru.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO