Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă.

(Ioan 6:63)

Scriptura nu reprezintă o colecţie de idei exprimate şi adunate de un grup de cercetători. Ea conţine ceea ce Dumnezeu i-a comunicat omului. Este un mesaj divin. Ea nu vine de la oameni, ci de la Dumnezeu.

Prin urmare, ea este glasul lui Dumnezeu pentru noi. Expresia „Dumnezeu a zis” – sau celelalte expresii asemănătoare – apare de mii de ori în Biblie. Când Dumnezeu a vorbit, cuvântul Său a dat fiinţă lumii. Când a vorbit, cerurile au venit la existenţă. Când a vorbit, S-a descoperit omului şi i-a arătat care e voinţa Sa. Acesta este singurul cuvânt care mântuieşte, vindecă, transformă. Prin el, Domnul însuşi ne vorbeşte. Când El spune că ne iubeşte, ştim că lucrul acesta este adevărat.

Este vital să credem în Cuvântul Său, întrucât ceea ce credem ne determină atitudinile şi modul de a trăi. Iar dacă dăm crezare Cuvântului Său, atunci trebuie să-l şi împlinim. Cuvântul Său nu trebuie privit separat de Persoana Sa. Ele merg întotdeauna împreună. Duhul Sfânt ne ajută să ne însuşim mesajele şi promisiunile lui Dumnezeu. Şi dacă ştim că tot ceea ce ne spune El este important, atunci să ascultăm şi să trecem la fapte.

Există o parabolă despre un om de ştiinţă care îi ţine o prelegere unui om chinuit de sete în deşert. El îşi începe discursul cam aşa:„Să luăm în considerare proprietăţile apei. Apa este un lichid incolor care, dacă este încălzit până la temperatura de o sută de grade Celsius, se transformă în vapori. Pe de altă parte, dacă este răcit până la temperatura de zero grade Celsius, se transformă în gheaţă. Apa este compusă din doi atomi de hidrogen şi unul de oxigen şi se notează cu formula chimică H20.”Cu buzele şi cu gâtul uscat, muribundul îl întrerupe exasperat: „Domnule, fie-ţi milă şi dă-mi să beau puţină apă!”

Dumnezeu nu ne-a oferit un tratat despre religie. Când ne-a dat Cuvântul Său şi făgăduinţele Sale, El ni S-a dăruit de fapt pe Sine. Ne-a oferit Apa vieţii. Nu ni S-a dăruit pe Sine ca să avem subiecte de discuţii, ci ca să avem viaţă.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO