Păstrează învățăturile sănătoase

 Dreptarul învăţăturilor sânâtoase,.. ţine-l cu credinţa şi dragostea care este în Hristos Isus. Lucrul acela bun care ţi s-a încredinţat, pâzeşte-l prin Duhul Sfânt, care locuieşte în noi.

(2 Timotei 1:13,14)

Oamenii sunt de părere că, în materie de religie, nu contează ce convingeri au, că nu este o problemă chiar atât de mare dacă nu ştiu exact care este adevărul, dacă nu ştiu ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Ei merg la biserică fără să cerceteze convingerile bisericii respective. Trăiesc an după an fără să strângă măcar un minim de cunoştinţe biblice, clădindu-şi speranţele de a primi viaţa veşnică pe o temelie de nisip.

În zilele finale, este extrem de necesar să studiem adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu. Vrăjmaşul sufletelor îşi modifică mereu modul de atac şi vine cu tot mai multe contrafaceri. De aceea se impune cu atât mai mult să stăm fermi pe adevărul cel de neclintit. Avem nevoie să obţinem o cunoaştere mai clară a Cuvântului tui Dumnezeu.

Oamenii care se adună în biserica creştină sunt foarte diferiţi ca vârstă, educaţie şi capacităţi. Se strâng laolaltă cei învăţaţi şi cei neînvăţaţi, părinţii şi copiii, toţi oameni păcătoşi aflaţi în căutarea mântuirii prin har. Unii doresc să primească „laptele duhovnicesc şi curat”, alţii, dimpotrivă, doresc să primească hrană tare. Lucrul cel mai important este însă ca toţi să căutăm să înţelegem Cuvântul lui Dumnezeu. Să nu se spună despre noi că suntem un popor care „piere din lipsă de cunoştinţă”!

Biblia a fost adusă la existenţă cu scopul de a ne dezvălui planul de mântuire. De fa Geneza şi până la Apocalipsa, scriitorii biblici urmăresc să ne trezească simţământul nevoii după Dumnezeu şi după mântuirea Sa. Scriptura poate fi înţeleasă de toţi oamenii. Cei simpli se pot bucura de adevărurile ei, iar cei cu o minte pătrunzătoare pot găsi în ea teme inepuizabile de studiu.

Cuvântul lui Dumnezeu este pâinea vieţii. Prin el putem avea zilnic comuniune cu Dumnezeul viu şi putem auzi glasul Său. „Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului” (2 Timotei 2:15). Să nu ne mulţumim cu lapte, ci să căutăm hrana tare din Cuvânt! Ea este esenţială pentru maturitatea şi pentru stabilitatea noastră spirituală.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO