Caracterul care nu poate rămâne ascuns

 O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.

(Matei 5:14)

Există un anume tip de experienţă religioasă care strigă după recunoaştere. Dar credinţa creştină este discreditată de dorinţa de a se da în spectacol. Domnul Hristos a detestat orice fel de paradă religioasă. El a fost surd la aplauze. Nu a căutat să fie onorat de oameni, l-au fost suficiente aprobarea Tatălui, dragostea Sa, încuviinţarea Sa. El a evitat publicitatea. A căutat singurătatea în locuri pustii pentru a Se ruga. Când oamenii au vrut să-L facă împărat, El S-a retras într-un loc ferit. Ce mustrare este viaţa Sa pentru înclinaţia omului spre autoafirmare, spre a-şi face singur reclamă!

Onestitatea, bunătatea şi curăţia sufletească se fac remarcate singure. Lucrul acesta este adevărat în mare măsură şi despre genii. Omul înzestrat nu are motive să atragă atenţia asupra capacităţilor sale extraordinare. Ele ies în evidenţă de la sine. În acelaşi mod, creştinul autentic este recunoscut ca atare de cei din jurul lui.

Violetele ascunse printre frunze îşi dezvăluie prezenţa la orice pală de vânt. Ciocârlia, ascunsă de lumina soarelui, umple văzduhul cu trilurile ei. Caracterul creştin este cu atât mai puternic şi mai convingător când este plăcut, este cu atât mai atrăgător când este smerit, este cu atât mai vestit când este curat. Omul în sufletul căruia locuieşte Hristos nu se poate ascunde.

Apostolul loan a trăit o parte din viaţă exilat pe Insula Patmos. Dar în loc să cadă în uitare pe acea insulă pustie, el rămâne până astăzi în atenţia noastră prin profeţiile sale impresionante din cartea Apocalipsei. Ameninţat de duşmani, Martin Luther s-a ascuns în castelul Wartburg; însă prin traducerea Scripturilor în limba germană, realizată în acea perioadă în care a stat retras, el a atras privirile tuturor asupra lui. Duşmanii l-au închis pe John Bunyan în închisoarea din Bed- ford. Acolo, el a început să scrie Călătoria pelerinului şi a devenit unul dintre cei mai de seamă oameni ai lumii creştine.

Creştinii caracterizaţi de dragoste şi credinţă nu au de ce să se teamă că vor fi ignoraţi ori uitaţi. Ei sunt ultimii care vor fi neglijaţi. Creştinii caracterizaţi de o bunătate reală sunt ultimii care vor fi desconsideraţi. Cel care cunoaşte lucrurile adânci ale lui Dumnezeu va fi căutat de oameni de pretutindeni. Cel care înalţă rugăciuni autentice va fi solicitat pentru rugăciuni de mijlocire înaintea lui Dumnezeu.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO