Fie plăcute Lui cuvintele mele! Mă bucur de Domnul.

(Psalmii 104:34)

Lumea are nevoie de oameni puternici, care să se bucure de Domnul. Secretul aceste bucurii sufleteşti este ca ea să fie legată „de Domnul”. Motivul acestei bucurii nu este legat de propria persoană, de vreun lucru măreţ pe care l-am făcut ori de voinţa noastră de fier. Noi nu căutăm aprobarea oamenilor prin acte de vitejie şi afirmare personală.

Când rămânem in Domnul, purtarea plăcută, bucuria şi modestia twr in mod natural. în schimb, când ne încredem în noi înşine, ne fălim cu forţele proprii şi cu calităţile noastre. Dar nu avem putere asupra forţelor răului. Iar turnul acesta al încrederii în sine va avea aceeaşi soartă ca şi turnul Babel.

Nu-i aşa că te bucuri că nu trebuie să dai piept cu viaţa singur? Nu-i aşa că te bucuri că ai primit de la Dumnezeu putere, roadele Duhului şi caracterul plăcut al Domnului? Nu-i aşa că te bucuri că soarta ta este în mâna unui Dumnezeu iubitor? Nu este deloc falsă bucuria care ne determină să exdamăm:„Pot totul în Hristos, care mă întăreşte!”

Apropierea Sa de noi, slava Sa, puterea şi dragostea Sa ne aduc atâta fericire! Noi putem cunoaşte şi înţelege toate aceste lucruri prin credinţă. Hristos S-a rugat Tatălui Său ca „dragostea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu să fiu în ei” (loan 17:26). Ce motiv extraordinar avem să sărim în sus de bucurie şi să fim veseli în fiecare zi!

Adevărul acesta nu e dificil de înţeles. Noi obişnuim să le spunem celor dragi ai noştri: „Te port în inima mea!”Toţi ştim ce înseamnă aceste cuvinte. Tot la fel trebuie să-L purtăm în inimă şi pe Hristos. Iar când îl avem în inimă, nu mai suntem posomorâţi şi nici deprimaţi. Dacă El este prezent, atunci nu mai avem motive să fim nefericiţi şi acri.

Când intră în inimile noastre, Domnul nu vine cu mâinile goale, ci ne aduce viaţă din belşug, lumină şi o bucurie nestăpânită.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO