Calea îngustă și calea largă

 Intra ţi pe poarta cea strâmtă… Strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o află

(Matei 7:13,14)

Calea îngustă care duce la viaţa veşnică nu este atât de aglomerată încât să se producă pe ea o blocare a circulaţiei. Dimpotrivă, înghesuiala se produce pe calea cea largă, ce duce la pieire. Totodată, să nu uităm că nu există o a treia cale. Putem merge fie pe calea îngustă, fie pe calea largă.

Calea îngustă este cea a respectării voinţei lui Dumnezeu. Noi trebuie să pă­ şim pe ea asemenea unor campioni ai virtuţii şi neprihănirii, înlăturând din viaţa noastră tot ce nu e potrivit pentru un creştin, tot ce ne iroseşte energia şi ne slă­ beşte consacrarea faţă de Dumnezeu, tot ce ne inspiră sentimente neplăcute faţă de studiul Bibliei sau faţă de rugăciune, tot ce ne slăbeşte nevoia de a ne închina lui Dumnezeu, toate plăcerile pentru care nu Îi putem mulţumi lui Dumnezeu şi asupra cărora nu putem cere binecuvântarea Sa.

Nu te du acolo unde nu-l poţi cere lui Dumnezeu să te însoţească. Nu-ţi îngădui nicio plăcere şi nicio distracţie care nu poartă amprenta momentelor de meditaţie de dimineaţă. Nu merge acolo unde nu ţi-ai dori să-ţi petreci ultimele clipe din viaţă. Nu uita: calea este îngustă şi este uşor să te abaţi de la ea.

Mai devreme sau mai târziu, ajungem în viaţă să stăm în faţa unei răscruci, în faţa alegerii de a merge fie pe calea largă, fie pe calea îngustă. Domnul Hristos ne invită să mergem pe calea îngustă, iar Satana, pe calea largă.

Cea mai mare nevoie a bisericii este de bărbaţi şi de femei care să meargă cu Hristos pe calea îngustă. Alege astăzi să mergi pe această cale! Alege să te alături marilor oameni ai credinţei! Invită-i şi pe prietenii tăi şi pe cei dragi să por­ nească împreună cu tine pe drumul către Noul Ierusalim!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO