Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră in odihna Lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale.

(Evrei 4:9,10)

Dumnezeu a dat Sabatul ca semn al odihnei care a urmat după lucrarea Sa de creare a lumii noastre şi după lucrarea Sa de răscumpărare a lumii şi a fiecăruia dintre noi. În cele din urmă, vom intra pentru totdeauna în odihna
Sa ca de Sabat.

Copiii lui Israel nu s-au odihnit în credinţa în făgăduinţele lui Dumnezeu, ci au căutat să intre în Ţara Promisă prin eforturile lor. Dacă ar fi apelat la Dumnezeu, El Şi-ar fi împlinit negreşit promisiunile. „Israel, care umbla după o Lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la Legea aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel n-a cău­ tat-o prin credinţă, ci prin fapte” (Romani 9:31,32).

Eforturile de a intra în graţiile lui Dumnezeu şi de a deveni mai buni sunt o mare povară şi un mare chin. În loc să ne aducă mai aproape de ideal, ele ne afundă în descurajare şi în durere. Atunci ne dăm seama că lucrarea mântuirii de­ păşeşte puterile noastre omeneşti şi nu mai găsim odihnă. Avem parte doar de frică, de nelinişte şi de condamnare.

Secretul este să rămânem în atmosfera dragostei lui Dumnezeu, să ne în­ credem total în Domnul Hristos şi să ne bizuim pe neprihănirea Sa. Părtăşia cu El ne aduce odihnă şi înviorare spirituală şi ne pregăteşte pentru odihna cerească.
Viaţa trăită astfel este plăcută. Cel mai mare dar pe care l-am primit de la Dumnezeu este odihna de păcat, odihna de strădania de a dobândi neprihănirea.

Apostolul Pavel compară această odihnă cu odihna de Sabat, deoarece ea ne aju­ tă să înţelegem cum S-a simţit Dumnezeu în ziua a şaptea, după ce a creat lumea. Toate lucrurile pe care le făcuse erau desăvârşite şi nu-l mai rămânea decât să Se bucure de ele. Aşa va fi odihna pe care o vom cunoaşte pe noul pământ.

Sabatul este o zi în care ne simţim bine şi facem binele, o zi a bucuriei, în care stăm liniştiţi deoarece avem încredere că El va duce până la capăt lucrarea începută în noi. Sabatul este cea mai frumoasă zi din săptămână!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO