Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Său şi a închis gura leilor… Daniel a fost scos din groapă şi nu s-a găsit nicio rană pe el, pentru că avusese încredere in Dumnezeul său.

(Daniel 6:22,23)

Nimănui nu-i plac laşii. Oricât de multe defecte de caracter ar avea cineva, dacă are curaj, tot mai răzbeşte în viaţă. În vremurile de azi, avem nevoie de curaj moral pentru a trăi cum trebuie. În curând, vom fi puşi în situaţia de a
ne apăra singuri convingerile.

Daniel şi cei trei prieteni ai săi nu au fost caracterizaţi de spiritul de turmă. Nu s-au interesat mai întâi cum vor acţiona alţii şi apoi să ia o decizie personală. Ei au ales să fie de partea binelui. Restul s-au înşelat amarnic.

Cum de nu l-au mâncat leii pe Daniel? Cum de nu i-au mistuit flăcările pe Şadrac, Meşac şi Abed-Nego? Dacă Îl vom întreba pe Dumnezeu, ne va răspunde că oamenii aceştia au avut o relaţie strânsă cu El şi că nu au depins de părerile altora. Biblia ne mai vorbeşte şi despre soarta a două cetăţi care s-au remarcat prin răutatea şi imoralitatea locuitorilor lor: Sodoma şi Gomora.

De asemenea, istoria ne spune că, sub conducerea lui Adolf Hitler, milioane de evrei au fost ucişi. Mulţimi de oameni cumsecade din vremea aceea şi-au pus mâinile la ochi, la nas, la gură şi la urechi, fiindcă nu au fost dispuşi să ia o poziţie la momentul potrivit. Iar când, în final, au fost dispuşi să acţioneze, a fost prea târziu. Creştinul nu poate rămâne indiferent la problemele morale din timpul său. Când trăim aşa cum ne cere Dumnezeu, alegem să fim de partea binelui.

„Dacă zicem că avem părtăşie cu El şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul” (1 Ioan 1:6). Care este testul părtăşiei adevărate cu Dumnezeu?

„Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit” (cap. 3:7). Cel care are roada Duhului este născut din Duhul.

Daniel şi tovarăşii săi ne-au lăsat un exemplu demn de urmat. Când alţii s-au plecat în faţa idolilor păgâni, ei au rămas în picioare. Au rămas credincioşi, loiali şi puternici şi, datorită lor, cauza lui Dumnezeu a cunoscut un mare succes pe pământ. Datorită lor, prezenţa lui Dumnezeu în viaţa noastră devine mai reală. Şi noi putem avea curajul şi integritatea lor. Şi nouă ne sunt promise credincioşia faţă de Domnul, încrederea în puterea divină şi biruinţa asupra a tot ce e rău.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO