Ascultarea prin Duhul Sfânt (1)

 Pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.

(Romani 8:4)

Starea actuală a lumii noastre nu prevesteşte nimic bun. Moralitatea a ajuns să depindă de împrejurări. Escrocheriile ingenioase au luat locul integrităţii veritabile. Interesul personal înlocuieşte loialitatea faţă de principiile morale.
Stăm în faţa eventualităţii înfricoşătoare de a trăi într-o societate păgână.

Moralitatea sau imoralitatea determină destinul unei naţiuni. Ea arată dacă am ales să trăim sub domnia lui Hristos sau sub stăpânirea păcatului şi a lui Sata­na. Dacă alegem prima variantă, avem speranţa că există în lume un popor care formează biserica lui Dumnezeu. În orice domeniu al vieţii, este nevoie de ascul­tarea de Legea divină prin puterea Evangheliei.

Isus Hristos nu a venit pe pământ pentru a ne scuti de obligaţia de a păzi poruncile Sale, ci pentru a ne aduce mântuirea din păcat. El ne trimite Duhul Sfânt pentru a ne naşte din nou, astfel încât Legea să fie într-adevăr împlinită în viaţa noastră. Dacă respingem sau refuzăm această lucrare de transformare prin pute­rea Duhului Sfânt, nu putem avea parte de împlinirea promisă de Domnul nostru. Avem la dispoziţie două variante. Putem accepta contaminarea cu acest vi­rus al neascultării şi fărădelegii. Putem accepta ca imoralitatea lumii să ne invade­ze viaţa şi familia până acolo încât să nu ne mai alarmăm de atitudinea uşuratică faţă de principiile morale ale lui Dumnezeu. Atunci păcatul nu ni se va mai părea atât de grav.

Sau, dimpotrivă, putem accepta ca, prin consacrarea personală, Duhul Sfânt să ne împărtăşească desăvârşirea morală. Isus a fost caracterizat de dragoste şi onestitate, de altruism şi ascultare desăvârşită faţă de Legea divină. Dumnezeu L-a dat pe singurul Său Fiu pentru ca prin El să ne facă parte şi nouă de caracterul Său neprihănit. Domnul Hristos ne pune la dispoziţie, prin Duhul Sfânt, puterea şi motivaţia necesare pentru a păzi poruncile Sale la fel cum le-a păzit El. Aceasta este dovada că avem Duhul Sfânt: împlinirea Legii divine în noi. Aceasta este una dintre marile binecuvântări ale Evangheliei.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO