Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său… Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi Întărim Legea.

(Romani 3:24,31)

Când vorbesc despre Lege şi Evanghelie, oamenii le aşază de regulă la poli opuşi, cu toate că ele nu se exclud reciproc, ci merg mână în mână în planul lui Dumnezeu pentru viaţa noastră. Există totuşi o deosebire între ele.

Ascultarea de Lege şi de voinţa lui Dumnezeu trebuie să fie posibilă, întrucât principiile morale prezentate în Cele Zece Porunci sunt evidente pentru orice om cu judecată sănătoasă. Dar Legea lui Dumnezeu ne condamnă pe toţi, creştini sau necreştini, de orice încălcare a ei. De aici rezultă atât nevoia noastră după Evanghelie, cât şi nevoia după Lege. Deosebirea este că Legea nu ne ofe­ră puterea de a asculta de porunci, dar Dumnezeu ne oferă suficiente resurse în Evanghelie. Hristos a venit ca să ne mântuiască din păcat şi din încălcarea Legii. El a promis să pună Legea Sa în mintea noastră şi să o scrie în inimile noastre prin puterea Evangheliei (vezi Evrei 8:1O).

Dumnezeu ne oferă, împreună cu fiecare cerinţă a Sa, împreună cu fiecare poruncă a Sa, puterea de a o împlini. El Însuşi face lucrul acesta pentru noi. Femeia din Samaria a cerut apă, şi El i-a dat apă vie. David a cerut o inimă curată, şi El l-a făcut un om nou. Pavel a cerut lumină, şi Lumina lumii i S-a arătat în persoană.

Nu te teme că Dumnezeu îţi va cere un lucru pe care nu vei fi în stare să îl faci. El îţi spune: „Cheamă-Mă! Cere-Mi putere. Îţi voi da o inimă nouă. Îţi voi da spiritul potrivit. Eu voi fi răbdarea ta, curăţia ta de suflet, ascultarea ta, puterea ta de a trăi cum trăiesc Eu”. Scopul Său este să ne facă din nou integri, neprihăniţi, ascultători. Numai El are puterea aceasta.

El ne dă un nou început şi ne face făpturi noi „pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndem­nurile Duhului” (Romani 8:4).

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO