Şi robul Domnului… să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi… să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici.

(2 Timotei 2:24,25)

Copiii nu se apropie de animalele care zbiară şi mugesc, ci de cele blânde şi liniştite, cum sunt mieluşeii, de exemplu. Nu se cade ca noi, adventiştii, să ne certăm. Tot adevărul divin ce ne-a fost încredinţat răspunde tuturor nevoilor omului, nu doar nevoii de a gândi raţional. Dar cum să reuşim noi să-i conducem pe oameni la adevăr, dacă le dăm impresia că avem ceva împotriva lor şi că nu îi putem iubi decât dacă îşi schimbă convingerile?

„Să fie blând cu toţi:” Numai acest spirit asigură transmiterea cu succes a adevărului. Toate disputele pe teme religioase se aseamănă cu furtunile pe mare care întrerup şi pun în pericol înaintarea unui vas pe apă. În comunicarea adevă­ rului, nu contează subiectul religios abordat, ci spiritul celui care îl prezintă, spiri­tul celui care Îl reprezintă pe Domnul Hristos.

„Să îndrepte cu blândeţe:” Blândeţea trebuie să ne caracterizeze purtarea. Noi nu transmitem numai idei, ci şi modul de a fi al Domnului nostru: dragostea Sa, smerenia, bunătatea şi îndelunga Sa răbdare. Apelul adresat creştinilor din alte confesiuni religioase de a ieşi din mijlocul lor nu trebuie făcut prin certuri, ci printr-o viaţă demnă de reprezentanţi ai lui Isus Hristos. Marea greşeală săvârşi­tă de biserici şi de învăţătorii religioşi de-a lungul secolelor a fost că au acordat o importanţă mai mare ideilor şi opiniilor lor decât Mântuitorului, neprihănirii şi caracterului Său.

În răspândirea soliei celui de-al treilea înger, avem nevoie de două lucruri: de apelul la mintea oamenilor prin justeţea învăţăturilor noastre şi de apelul la inimile lor prin manifestarea iubirii. Ce anume recomandă mesajul nostru spiri­tual? Nu atât argumentul logic, cât spiritul lui Isus. Sarcina noastră nu este doar să-i convingem pe oameni să primească adevărul, ci să le transmitem acest spirit. Acestea sunt cele două trăsături distinctive ale mesajului nostru. Singurul mod de a fi mesagerii harului lui Dumnezeu este acela de a contopi învăţăturile clare din Scriptură cu dragostea divină care a pătruns în inimile noastre şi pe care o mani­festăm faţă de alţii în mod natural.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO