Pe când vorbea el astfel, ca să se apere, Festus a zis cu glas tare: „Pavele, eşti nebun! Învăţătura ta cea multă te face să dai in nebunie.”
„Nu sunt nebun, preaalesule Festus, i-a răspuns Pavel, „dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate şi chibzuite.”

(Faptele apostolilor 26:24,25)

Conştiinţa profundă a datoriei de a proclama Evanghelia pretutindeni a făcut din biserica primară o forţă imbatabilă. Creştinul de la început era devotat cu ardoare adevărului,cauzei lui Dumnezeu şi lucrării de salvare a oameni­lor.

Cu ani în urmă, în Noua Anglie, a predicat un slujitor al Evangheliei pe care
oamenii îl numeau „Nebunul”. Iată care a fost reacţia sa faţă de această poreclă:
„Când am trecut odată pe lângă o carieră de piatră şi când am văzut cum se prăbuşeşte îngropând de vii trei oameni, am strigat după ajutor până când m-au au­zit cei din oraşul vecin, aflat la o depărtare de aproape o jumătate de milă. Nimeni nu mi-a spus atunci că am fost nebun. Dar când văd prăpădul care stă să cadă asupra păcătoşilor, gata să-i prindă pentru totdeauna în groapa pieirii, şi când strig cu voce tare, ei spun că sunt nebun. Poate că sunt, dar mi-aş dori ca toţi copiii lui Dumnezeu să fie plini de zel pentru salvarea semenilor lor:”

John Knox se ruga până intra în agonie sufletească:„Dă-mi Scoţia sau mor!” Iar Scoţia, în ciuda mentalităţii ei, a răspuns la „rugăciunea fierbinte” a acestui neprihănit. Mă intrigă când cineva îmi spune la sfârşitul unei predici: „Mi-a plăcut foarte mult prezentarea dumneavoastră!” Noi trebuie să fim pasionaţi de Hristos, de Acela care este atât de înţelept şi care ne iubeşte atât de mult, încât nu putem să nu-l răspundem cu iubire şi ascultare.

Nicio organizaţie creştină nu a reuşit să rămână vie din punct de vedere spi­ritual dacă a existat doar pentru sine. Domnul Isus ne-a arătat care este secretul succesului spiritual: „Dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod” (Ioan 12:24).

Formalismul, lipsa de scop, indiferenţa sunt inamicii credinţei vii. Când că­ utăm să-i aducem pe alţii la Hristos, profunzimea şi autenticitatea experienţei noastre creştine sunt puse la încercare. Oamenii nu au nevoie atât de informaţii religioase, cât de puterea lui Hristos de a schimba vieţile.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO