Câștigarea de suflete pentru Hristos

 Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona şi s-a mâniat. S-a rugat Domnului şi a zis: „Ah! Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în ţara mea?… Căci ştiam că eşti un Dumnezeu milos… si că Te căiești de rău! Acum, Doamne, ia-mi viaţa, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc!”

(Iona 4:1-3)

Venise ziua socotelilor pentru Ninive. Dumnezeu i-a încredinţat profetului Iona misiunea de a merge la locuitorii acestei cetăţi şi de a-i chema la pocă­inţă. Aceştia, când au auzit că cetatea lor urma să fie pedepsită, au răspuns cu toţii chemării. Atunci Dumnezeu le-a arătat milă şi i-a salvat.

Dar Iona s-a mâniat pentru că mila lui Dumnezeu era mai mare decât a lui. Aşa au procedat oamenii dintotdeauna: au vrut să-l reducă pe Dumnezeu la dimensiu­nile lor. Iona este suficient de sincer şi explică de ce a refuzat să meargă la Ninive de la bun început:„Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars. Căci ştiam că eşti un Dumnezeu milos şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate şi că Te căieşti de rău!” (Iona 4:2). Explicaţia lui este cel puţin surprinzătoare!
Lipsa de compasiune faţă de locuitorii nelegiuiţi ai cetăţii Ninive îl condam­nă pe Iona. Ai convingerea că Dumnezeu îi iubeşte pe toţi oamenii, fără deosebire de rasă sau religie? Ai convingerea că El îi cuprinde pe toţi în dragostea şi în îndu­rarea Sa? Speri din toată inima ca El să Îşi arate mila şi îndurarea faţă de duşmanii tăi? Mai bine să fim nişte necredincioşi decât nişte creştini cu numele, în mintea cărora nu poate încăpea gândul că mila Domnului nu cunoaşte margini. Vitalita­tea credinţei noastre depinde de modul în care ea reuşeşte să ofere răspunsuri reale la problemele oamenilor.

Experienţa creştină nu poate fi impusă cu forţa. Apărarea adevărului într-un spirit necreştinesc face mai mult rău cauzei lui Hristos. Când comunicăm adevărul judecându-i şi condamnându-i pe oameni, dovedim că nu avem încredere în Dum­nezeu şi că nu avem pace cu El. Dimpotrivă, când căutăm să-i câştigăm pe oameni pentru Hristos cu iubire, arătăm că suntem creştini maturi. În mâinile omului care critică şi este plin de reproşuri, nicio metodă de răspândire a Evangheliei nu va da roade. Nu putem transmite adevărul decât în atmosfera dragostei creştine.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO