Cei ce au crezut În Dumnezeu să caute să fie cei dintâi În fapte bune. lată ce este bine şi de folos pentru oameni!

(Tit 3:8)

Adevărul în care credem ar trebui să fie transpus în practică printr-o viaţă de sfinţenie, de onestitate şi de neprihănire, ar trebui să ne facă folositori altora, capabili de o influenţă creştină benefică. Creştinii trebuie să fie cei
dintâi în fapte bune.

Purtătorii ultimului mesaj al lui Dumnezeu pentru omenire nu pot împlini voinţa divină dacă nu sunt ei înşişi credincioşi acestui mesaj. Modul de viaţă care duce la pierderea puterii morale şi spirituale nu este de folos credinţei nimănui.

Actualizarea adevărului nu trebuie să se facă în detrimentul înţelegerii clare a voinţei lui Dumnezeu. Nu e nevoie să ne schimbăm propriile concepţii pentru a to­lera concepţiile altora. Astăzi, aşa-numita toleranţă religioasă înseamnă, în bună măsură, ignorarea adevărului.

Creştinii din primul secol au înţeles bine lucrul acesta. Ei au arătat că multe dintre practicile larg răspândite în vremea lor erau necinstite. Ei nu au acceptat ni­cio funcţie publică ce presupunea arderea de tămâie pentru Cezar. Nu s-au supus niciunei porunci omeneşti care ar fi putut să-i facă necredincioşi lui Dumnezeu sau poruncilor Sale. Ei au refuzat orice slujbă care îi punea în legătură cu festivităţile, spectacolele şi ocupaţiile degradante de atunci.

Când devenea creştin, sclavul prefera să îndure biciul, temniţa, munca silni­că la cariera de piatră şi chiar moartea, decât să încalce poruncile lui Dumnezeu. Ascultarea de Hristos le interzicea creştinilor să ia parte la plăcerile imorale şi înjo­sitoare ale Romei. Ei erau constrânşi de însăşi credinţa lor în Hristos să fie cinstiţi în ocupaţiile lor, să fie plăcuţi lui Dumnezeu în toate privinţele. Ei nu puteau par­ticipa la moduri de distracţie discutabile.

Preocuparea lor era triumful cauzei lui Hristos. Temerea lor era ca nu cumva răul să iasă biruitor asupra adevărului. Ei s-au ferit de orice lucru rău care ar fi pu­tut pune Evanghelia într-o lumină rea.

Creştinii din orice secol să se ocupe cu lucrurile care sunt plăcute şi bineprimite de Dumnezeu. Credinţa trebuie să ne facă viaţa plină de lumină, sfântă şi curată.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO