Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.

(Romani 10:10)

Dacă nu este însoţită de credinţa din inimă, mărturisirea verbală a credinţei în Hristos este lipsită de autenticitate. Este necesar să avem şi experienţa lăuntrică, şi mărturisirea cu gura.

Inima a ajuns din nefericire să fie considerată sediul emoţiilor şi, de aceea, o mare parte a activităţilor religioase urmăresc trezirea anumitor sentimente. Căutarea de senzaţii este universală. O întâlnim în lumea sporturilor, în anumite genuri muzicale şi în spectacole, dar şi în unele redeşteptări religioase, unde spec­tatorii trec prin stări sufleteşti extraordinare, cu care nu se întâlnesc în fiecare zi. A te lăsa pătruns de spiritul” unui anumit eveniment înseamnă a fi cuprins de un fel de beţie, de o frenezie care anihilează raţiunea şi judecata sănătoasă. Pentru un timp scurt, atenţia este abătută de la problemele vieţii, însă în realitate ele rămân tot acolo. Situaţia nu se schimbă practic cu nimic. În religie, trăirile emoţionale intense nu rezolvă problemele interioare ale minţii, atitudinile necreştineşti, con­ flictele interioare chinuitoare.

Religia care implică inima în mod real este cea care produce o schimbare permanentă şi completă a vieţii. Răbufnirile emoţionale nu ne vor putea dezvino­văţi nici chiar de cele mai minore abateri de la Legea lui Dumnezeu. Permanenţa religiei inimii este rezultatul prezenţei în noi a Domnului Hristos, a locuirii lăun­ trice a Duhului Sfânt. Religia inimii ne determină să ne respectăm obligaţiile faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. Când Hristos este Domnul nostru, avem pace şi bucurie, avem o frumuseţe sufletească nepieritoare. Nu există nicio zbuciumare, ci un farmec de durată, o demnitate sufletească ce ne înalţă deasupra freamătului păcătos al lumii noastre.

Religia inimii este „cunoscută şi citită de toţi oamenii” (2 Corinteni 3:2). Ea este binevenită în orice loc, nu doar în redeşteptările ocazionale când oamenii acţionează sub impulsul emoţiilor şi tind să-şi piardă controlul. Ea este adecvată pentru toţi oamenii şi pentru toate situaţiile. Ea poate prospera într-o temniţă. Ea poate înflori într-un palat. Ea îşi aduce roadele în atelier, în birou şi în familie.

Experienţa prezenţei Domnului Hristos în inimă nu se compară cu nicio sta­ re de exaltare emoţională. El aşază în noi chipul Său.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO