Dragostea împlinește legea

 Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii, căci cine iubeşte pe alţii a Împlinit Legea.

(Romani 13:8)

Nimeni nu ar trebui să aibă dificultăţi în a înţelege acest pasaj din Scriptură. Când iubeşti pe cineva, nu vei încerca să-l ucizi, nu vei fura de la el, nu vei încerca să abaţi de la el atenţia şi afecţiunea soţiei sale, nu vei spune min­ciuni despre el. Pentru că „dragostea nu face rău aproapelui”.

Dar ce înseamnă aici „a împlini” Legea? Înseamnă a umple până la refuz, ast­fel încât nicio parte să nu rămână goală. Înseamnă că fiecare gest al nostru, fiecare acţiune, fiecare contact cu oamenii trebuie să fie plin de iubire. Totul este sfinţit prin spiritul iubitor al lui Hristos.

Psalmistul scria: „Poruncile Tale… sunt fără margini” (Psalmii 119:96). Ide­ea pe care el o transmite aici este aceea că simpla conformare exterioară faţă de cerinţele Legii reprezintă un mod foarte îngust de înţelegere a ei. Putem atrage atenţia asupra faptului că noi nu am ucis pe nimeni, că nu am comis niciodată adulter şi că nu am furat de la nimeni. Dar ce se întâmplă atunci când adăugăm la viaţa noastră dragostea?

Dragostea face ca păzirea poruncilor să fie uşoară şi plăcută. Puterea inte­rioară a Duhului Sfânt care locuieşte în noi este egală cu forţa exercitată de toate cerinţele Legii. Greutatea cu care aerul atmosferic apasă asupra scoarţei terestre este egală cu aproximativ un kilogram pe cm2. Corpul unui adult obişnuit supor­tă prin urmare o greutate totală de circa o tonă. Dar noi nu conştientizăm acest lucru. Presiunea aceasta exterioară este echilibrată de presiunea interioară exer­citată de substanţele gazoase şi lichide din organismul nostru. Putem în modul acesta să ne ducem viaţa liniştiţi. Atmosfera nu este o povară pentru noi. Ba dim­potrivă, aerul ni se pare uşor. Dacă această presiune interioară ar dispărea brusc, atmosfera ne-ar zdrobi.

La fel se întâmplă şi cu presiunea exercitată de Legea morală. în starea noas­tră decăzută, suntem apăsaţi de vinovăţia şi de condamnarea pe care ni le-am atras prin încălcarea Legii. În schimb,când ne naştem din nou şi primim înăuntrul nostru Duhul Sfânt, mintea noastră se umple cu puterea dragostei lui Dumnezeu, şi cerinţele Legii devin mai uşoare decât aerul. Fiecare poruncă divină este o bine­cuvântare pentru noi. Pentru că dragostea este împlinirea Legii.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO