Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.

(Ioan 13:34)

În absenţa dragostei, putem deveni mai religioşi, dar nu şi mai spirituali. Îi putem surprinde pe alţii cu zecimile şi cu darurile noastre, dar nu putem câştiga oameni pentru Hristos.
Principiul divin este să ne iubim unii pe alţii aşa cum ne-a iubit Domnul Isus. Realitatea este că noi nu suntem în stare şi nici nu ştim cum să iubim ca El. Însă iubirea naşte iubire. Hristos este sursa noastră de dragoste.„Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi” (1 Ioan 4:19). Îi vom iubi pe oameni numai în măsura în care credem că Dumnezeu ne iubeşte şi în măsura în care ne lăsăm iubiţi de El. „Căci dragostea lui Hristos ne [con]strânge” (2 Corinteni 5:14).

Omul firesc, neconvertit, nu îi poate iubi decât pe cei care îi sunt simpatici. Nu îi poate iubi pe cei depravaţi, pe cei tulburaţi emoţional sau pe cei dezagrea­bili. Pur şi simplu, nu este capabil să îi iubească. Dar porunca Domnului Hristos este să îi iubim pe vrăjmaşii noştri. Dacă ne străduim, vom reuşi poate să ne su­punem regulilor şi standardelor bisericii. Nu avem nevoie neapărat de ajutor de la Dumnezeu ca să ne îmbrăcăm decent şi ca să mâncăm sănătos. Este uimitor câte putem face (în ceea ce priveşte respectarea regulilor, desigur) prin disciplina personală! Mulţi creştini care nu ar încălca nici în ruptul capului regulile şi orându­ielile bisericii, mai ales cele privitoare la îmbrăcăminte şi alimentaţie, nu dau totuşi nicio importanţă faptului că devin uşor invidioşi, ostili, geloşi, criticanţi, nerăbdători, egoişti şi trufaşi. Ce fel de religie este aceasta? Problemele de acest tip nu pot fi rezolvate decât printr-o schimbare totală a inimii şi a motivaţiei. Iar schimbarea aceasta nu o putem face de unii singuri.

Cum putem deveni creştini capabili să oferim şi să primim iubire? „Roada Duhului. .. este dragostea:’ Dragostea ne este oferită în dar de Dumnezeu. Este un rod spiritual pe care îl aducem atunci când Duhul Sfânt locuieşte în noi. Ea nu ţine de bunătatea noastră. Spiritul Sfânt este Cel care aşază dragostea în noi şi este Cel care iubeşte prin noi. Atunci nu avem cum să-i mai dezamăgim vreodată nici pe Domnul şi nici pe oameni.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO