Vegheaţi, fiţi tari În credinţă, fiţi oameni, Întăriţi-vă!

(1 Corinteni 16:13)

Este de aşteptat ca apostolul Pavel să dea astfel de îndemnuri, atâta timp cât el însuşi a trăit ceea ce a cerut de la alţii. El a fost un creştin puternic şi activ.

A fost un urmaş remarcabil al lui Hristos. Cunoscând viaţa lui, acceptăm cu uşurinţă sfaturile sale şi tragem concluzia că a fi „tare” este una dintre calităţile esenţiale ale vieţii creştine.
Mai devreme sau mai târziu ajungem totuşi să ne dăm seama că suntem slabi. în cea mai mare parte a timpului,suntem atât de anemici şi de neputincioşi în faţa dificultăţilor, a încercărilor şi a ispitelor! Lumea, firea pământească şi Diavo­lul sunt mai tari decât noi. Să nu ne mai eschivăm şi să admitem deschis!

Citim în Biblie despre oameni ai lui Dumnezeu care au realizat multe lucruri şi înţelegem clar că ei nu ar fi reuşit să facă nimic prin propriile forţe. Avraam, Moise, Ilie, Petru, lacov, Ioan – toţi au avut momentele lor de slăbiciune. Dar tema Bibliei este tocmai aceasta: slăbiciunea omului şi puterea lui Dumnezeu! Iar Pavel ne îndeamnă în acest verset să fim tari.

Cei doisprezece bărbaţi aleşi din seminţiile Israelului au plecat să cerceteze ţara în care urmau să intre şi în care locuiau duşmanii lor. Când s-au întors, zece dintre ei au povestit despre uriaşii pe care i-au văzut acolo, spunând că, în compa­raţie cu aceştia, ei erau ca nişte lăcuste. S-au dat înfrânţi înainte să înceapă lupta. Au dat uitării puterea lui Dumnezeu şi făgăduinţa Sa de a le da victorie asupra duşmanilor lor. Uitaseră că eforturile lor erau neîndestulătoare.

Fără puterea Duhului Sfânt, biserica creştină ar fi dispărut fără urmă încă din primul secol. Înainte de Cincizecime, ucenicii L-au părăsit pe Domnul Hristos în clipa în care a avut cea mai mare nevoie de ei. După Cincizecime însă, Petru şi Ioan s-au înfăţişat înaintea Sinedriului evreiesc şi au vorbit despre Isus cu îndrăzneală. Ştefan a înfruntat moartea cu calm, fără să tremure. Evanghelia nu a ajuns în toată lumea datorită puterii oamenilor, ci prin puterea lui Hristos, în care creştinii au găsit satisfacţie şi împlinire deplină a nevoilor lor. Puterea lui Hristos în noi este forţa creştinismului.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO