Ești pregătită pentru revenirea lui Isus?

De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi. – Matei 24:44

Susan (nume fictiv) s-a pregătit doi ani pentru o călătorie în care să sărbătorească a patruzecea aniversare a unei prietene. M-a rugat să am grijă de copii cât ea avea să fie plecată. Miercuri seara şi-a făcut bagajul cu toate cele necesare pentru cinci zile şi a hotărât să facă check-inul online pentru zbor. Călătorea în afara Statelor Unite, aşa că avea nevoie de paşaport. Am auzit un oftat. Paşaportul îi expirase în urmă cu doi ani. Cineva de la Departamentul de Stat a informat-o că putea să încerce să obţină paşaportul în Atlanta, Georgia, în dimineaţa următoare. Dar Susan trebuia să fie ajunsă la destinaţie joi seara, aşa că era în zadar să mai călătorească joia până în Atlanta. A fost foarte necăjită când şi-a dat seama că nu putea ajunge în niciunul dintre cele două locuri.

Pentru mulţi, venirea lui Hristos va fi ca experienţa prin care a trecut Susan. Hristos a spus o pildă despre zece fecioare care aşteptau sosirea mirelui (Matei 25). Toate cele zece fete se pregătiseră pentru mire, dar cinci dintre ele au văzut că nu mai aveau untdelemn pentru candelele lor.

Ellen G. White scrie următoarele: „Cele două categorii de aşteptători reprezintă două categorii de credincioşi care declară că îl aşteaptă pe Domnul lor. Ei sunt asemănaţi cu fecioarele, pentru că au o credinţă curată. Prin lămpi este reprezentat Cuvântul lui Dumnezeu. Psalmistul spune: «Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea» (Psalmii 119:105)” (Ellen G. White, Parabolele Domnului Hristos, pp. 406, 407, în orig.).

În zilele noastre este la fel ca în acea pildă. Credinţa ne este pusă la încercare în acest timp de aşteptare. Când se aude strigătul: „Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!” (Matei 25:6), câţi sunt nepregătiţi? Fără un paşaport valabil, pregătirea este în zadar. Fără Duhul lui Dumnezeu, cunoaşterea Cuvântului Său este în van. Putem fi cunoscători ai Bibliei, dar dacă Duhul lui Dumnezeu nu fixează adevărul în noi, caracterul nu va fi transformat.

Dumnezeu să ne ajute să discernem timpurile în care trăim! Duhul Sfânt este întotdeauna gata să ne ajute. Să fim pregătiţi să Îl întâlnim pe Isus!


Eveythe Kennedy Cargill

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Devoționalul pentru femei a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO