Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi şi câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule şi nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele! (Habacuc 3:17,18)

Îmi place mult la ţară. Mă încântă ciripitul de păsărele, verdeaţa din copaci, florile cum răsar, munca din grădină, răsăritul şi apusul de soare. Am multe motive de bucurie, chiar foarte multe. Fiecare zi este lăsată în viaţa omului cu cel puţin o binecuvântare. Dacă te-ai trezit de dimineaţă, poţi spune: „Mulţumesc, Doamne!”, pentru că alţii deja au fost chemaţi la odihnă. Dacă ai băut apă şi poţi respira, e bine, pentru că unii sunt izolaţi la pat cu diferite boli. Dacă ai mirosit florile din grădină, spune: „Mulţumesc”. Dacă ai stat la masă cu familia, mulţumeşte, pentru că mulţi alţii nu au nici măcar o felie de pâine. Dacă ai un loc de muncă, mulţumeşte-I lui Dumnezeu şi roagă-te astfel: „Dăruieşte-mi putere şi înţelepciune să împart pâinea cu cei flămânzi.”

Chiar dacă împreună cu multele binecuvântări în viaţă vin şi necazuri, şi dificultăţi, putem să cultivăm un spirit de recunoştinţă şi încredere indiferent de împrejurări. Aceasta înseamnă să trăim prin credinţă. Aşa se dezvoltă caracterul.

„Se vor ivi greutăţi care vor pune la încercare credinţa şi răbdarea voastră. Întâmpinaţi-le cu bărbăţie. Priviţi la partea luminoasă a problemei. Dacă lucrarea e împiedicată, asiguraţi-vă că nu e din vina voastră, şi apoi mergeţi înainte, bucurându-vă în Domnul. Cerul e plin de bucurie. El răsună de proslăvirea Aceluia care a adus o jertfă atât de minunată pentru răscumpărarea neamului omenesc. N-ar trebui oare ca biserica de pe pământ să fie plină de laudă? N-ar trebui să se vestească în toată lumea de către creştini bucuria slujirii lui Hristos? Aceia care se unesc cu corul îngeresc în cântecul lor sacru de laudă trebuie să înveţe pe pământ cântarea cerului, al cărui subiect este aducerea de mulţumire.

Nu lăsaţi niciodată curajul să se frângă. Nu exprimaţi niciodată necredinţă când aparenţele sunt împotriva voastră. În timp ce lucraţi pentru Domnul, veţi simţi apăsarea lipsei de mijloace, dar Domnul va asculta cererile voastre de ajutor şi va răspunde la ele.” (Ellen G. White, Mărturii, voi. 7, p. 244)

Ce multe motive de bucurie avem! Şi dacă suntem bogaţi sau săraci, sănătoşi sau bolnavi, atât cât ai suflare de viaţă, bucură-te! Bucură-te în Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui!

Ancuţa Maria, Roman, Moldova

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO