Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el.
(Proverbele 11:25)

Fiecare avem crizele noastre: crize financiare, crize sufleteşti, crize rela­ţionale etc. Secretul de a ieşi din criză este: Investiţi în timp de criză, şi sigur veţi ieşi din criză.

Această strategie a aplicat-o şi văduva din Sarepta, care, la rugămintea lui Ilie, i-a făcut o mică turtă cu ultimele grame de făină şi ulei pe care le mai avea. A crezut în făgăduinţa lui Dumnezeu rostită de prorocul, că „făina din oală nu va scădea şi untdelemnul din urcior nu se va împuţina, până în ziua când va da Domnul ploaie pe faţa pământului” (1 împăraţi 17:14). Investind în prorocul Ilie, văduva a traversat criza care se abătuse peste regiunea aceea.

Treceţi printr-o criză financiară, şi banii sunt la limită pentru a acoperi cheltuielile? Nu-i întoarceţi spatele celui ce apelează la ajutorul vostru. Con­tribuiţi la nevoile semenului sau pentru misiune şi veţi vedea cum Dumne­zeu vă va binecuvânta banii, care vă vor ajunge şi pentru nevoile voastre.

Sunteţi în criză de timp şi biserica vă solicită să vă implicaţi în activităţi­le ei? Investiţi din timpul vostru pentru lucrarea lui Dumnezeu şi veţi vedea cum timpul devine flexibil, realizând mult mai mult decât v-aţi propus.

Traversaţi o criză relaţională? Investiţi dragostea, îndelunga răbdare şi rugăciunea voastră în acea direcţie, şi veţi constata îmbunătăţirea şi reabi­litarea relaţiilor dumneavoastră.

Vă luptaţi cu o criză sufletească? Vă simţiţi deprimată, fără putere şi dezinteresată de a vă mai implica în vreun proiect? Prezentaţi-I problema lui Dumnezeu şi investiţi în studiul Cuvântului Său, faceţi vizite şi implicaţi-vă în activităţile bisericii. Veţi constata că bucuria, pacea, împlinirea, buna dispoziţie şi zâmbetul vor răsări pe faţa şi în sufletul dumneavoastră.

„Efortul făcut pentru binecuvântarea altora va avea ca rezultat propria binecuvântare… A fi o binecuvântare pentru alţii „este cea mai înaltă onoa­re şi cea mai mare bucurie pe care le poate da Dumnezeu credincioşilor”. „Spiritul lucrării dezinteresate pentru alţii îi conferă caracterului profun­zime, statornicie şi o bunătate plină de iubire ca a lui Hristos, aducând-i posesorului pace şi fericire… Cei care folosesc în acest fel darurile spirituale ale lui Hristos vor creşte şi vor deveni puternici…, vor avea un discernă­mânt spiritual mai profund, o credinţă statornică mereu crescândă şi o mai mare putere în rugăciune. (Ellen G. White, Calea către Hristos, cap. „Viaţa şi faptele noastre”)

Mihaela Roxana Balogh, Sfântu Gheorghe, Transilvania de Sud

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO