Ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.

(Romani 8:28)

Când aveam vreo treizeci şi ceva de ani şi viaţa devenise mai dificilă, tata obişnuia să-mi spună mereu că Dumnezeu este la cârmă şi trebuie să am încredere în El. Dar eu nu vedeam cum mă conducea Dumnezeu. Căutam asta, mă rugam pentru asta, dar pur şi simplu nu puteam să văd că El deţine controlul.

Apoi, într-o zi, am dat peste acest citat al autoarei mele preferate: „Noi trebuie să le arătăm oamenilor modul în care ne-a condus Dumnezeu în trecut şi să povestim lucrările Lui minunate făcute în sprijinul poporului Său” (Ellen G. White, Review and Herald, 19 martie 1895). Mintea mi s-a oprit la cuvintele „în trecut”. Meditând asupra lor, mi-am dat seama că, dacă voiam, puteam să privesc în urmă la trecutul meu şi să văd cum m-a condus Dumnezeu. Aşa că asta am făcut.

Am luat o foaie de hârtie şi un creion şi am scris în ordine cronologică cele mai mari încercări din viaţa mea. A fost uimitor! Mi-am adus aminte de vremea copilăriei când făceam un puzzle de genul „uneşte punctele”. Pe o foaie de hârtie erau puncte în diferite locuri şi fiecare punct avea un număr, iar eu trebuia să le unesc în ordine, consecutiv. Urmăream numerele cu creionul şi întotdeauna rămâneam uimită că la final ieşea o imagine. Şi ce surprinsă eram când vedeam rezultatul neaşteptat!

În acea zi, stăteam cu foaia şi creionul în faţă, unind punctele de la o încercare la alta, până în prezent. Şi am văzut cum Dumnezeu mă călăuzise, dându-mi credinţă, experienţă şi putere pentru situaţia prezentă. Cea ieşit a fost imaginea unui Dumnezeu care-mi conducea viaţa, pregătindu-mă pentru momentul în care mă aflam atunci. Ce minunat! Cu adevărat extraordinar! Acest Dumnezeu, care-mi cunoaşte viitorul, mi-a planificat trecutul astfel încât, atunci când prezentul vine, eu să fiu gata să primesc planul Său. Aceasta este dincolo de puterea mea de înţelegere! A fost uimitor şi, în acelaşi timp, o încurajare pentru mine să pot privi în urmă la viaţa mea şi să văd mâna Sa la lucru. Mi-au venit în minte câteva texte biblice. Unul este Psalmii 56:8: „Tu numeri paşii vieţii mele de pribeag…, nu sunt ele scrise în cartea Ţa?” Iar un altul sună astfel: „Pe cărarea neprihănirii este viaţa şi pe drumul însemnat de ea nu este moarte” (Proverbele 12:28).

Într-adevăr, pot spune şi eu alături de compozitorul acestui cântec: „Minunat Salvator este Isus Domnul meu, Mântuitorul meu minunat.”

HEATHER-DAWN SMALL

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO