Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră.”

(Geneza 1:25,26)

Eram în primul an de colegiu, la un curs de anatomie umană, când am avut o revelaţie. Aceasta a dat naştere la o mulţime de întrebări şi căutări în mintea mea, iar în final am ajuns să cunosc dragostea şi harul lui Dumnezeu prin Fiul Său.

Ce şanse sunt ca o singură celulă să se reproducă într-o zi ca prin minune, apoi cele două şi să dea astfel naştere la mii de entităţi complexe, perfecte? S-ar părea că toate elementele necesare vieţii se găsesc în acelaşi loc şi, în mod spontan, au dat naştere unei forme de viaţă spirituală uimitoare şi complexă. Mai mult, este nevoie de compoziţia chimică optimă, nivelul de oxigen, presiunea, orientarea, forma şi mărimea potrivite şi o îngemănare perfectă cu celelalte celule şi organe. în corpul nostru există mii de tipuri de enzime, fiecare extrem de complexă, creionând căi biochimice specifice care alcătuiesc atât de frumos întregul fără cusur.

Noi nu doar că am devenit astfel, ci aşa am fost creaţi, ca fiinţe spirituale, intelectuale, cu o capacitate incomensurabilă de a învăţa, a memora, a comunica, a iubi, a plânge, a râde şi de a simţi şi exprima o gamă largă de emoţii. Deşi suntem atât de diferiţi din punct de vedere cultural şi etnic, emoţiile noastre, perfecţiunea înnăscută, dorinţa de a experimenta cât mai puţină durere şi suferinţă în viaţa noastră, a familiei şi a prietenilor noştri şi, mai presus de toate, o dorinţă după pace şi dragoste necondiţionată în lume sunt elementele care ne leagă unii de alţii. Toţi am fost creaţi în mod desăvârşit – după chipul Său.

Şi perfect a fost de la început. Ştiinţa a încercat să anuleze orice idee a unui proces creator, aducând în favoarea sa multiple dovezi experimentale şi jurnale verificate de oamenii de ştiinţă. Dar există un moment şi un loc pentru toate. în mijlocul suferinţei, păcatului şi durerii, am fost binecuvântaţi cu inteligenţă şi resurse pentru a face lumea aceasta un loc cât mai plăcut. Cu toate acestea, nu suntem atotcunoscători şi ar fi arogant din partea noastră să ne gândim că suntem perfecţi sau că ştim totul, mai ales când privim la perfecţiunea de la început. în ciuda acestor eforturi, în ciuda copilăriei şi adolescenţei mele în care am fost protejată, dar n-am cunoscut lumina, dragostea şi adevărul, ştiinţa a fost aceea care mi-a deschis inima şi mintea către noţiunea de Creator şi m-a aruncat în braţele deschise ale lui Isus.

ERIN PARFET

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO