În strâmtorarea lor, au strigat către Domnul şi El i-a izbăvit din necazurile lor.

(Psalmii 107:28)

Trăim ultimele zile ale acestui pământ. Peste tot în jurul nostru amărăciunea, tristeţea şi problemele ne reamintesc că Isus Hristos vine curând. Biblia ne descoperă evenimentele care preced zilele din urmă. Acum este timpul să ne întărim credinţa, să depindem mai mult de Dumnezeu.

Istoria luptei pentru libertate a Bangladeshului, din 1971, este una mult prea reală şi prea tristă. Chiar şi astăzi oamenii rememorează acele zile de conflict înverşunat cu frică şi cutremur. Mă aflam în India împreună cu părinţii mei la momentul acela. Eram foarte mică atunci, când mama a primit vestea că bunica şi unchiul muriseră în schimbul de focuri. Săraca mea mamă îndurerată a rămas deprimată, cu inima zdrobită. O vedeam adesea plângând şi rugându-se. In sfârşit, după nouă luni de lupte, Bangladeshul şi-a căpătat independenţa. Şi uimitor, după aceea, mama a aflat că bunica şi unchiul meu încă mai trăiau. Unul din versetele noastre preferate în acea perioadă era: „Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El şi copiii Lui au un loc de adăpost la El” (Proverbele 14:26).

Dumnezeu ne scoate din tot felul de pericole. El ne spune că la El găsim siguranţă, iar copiii Lui, care se tem de El şi-L onorează, vor avea un loc de adăpost chiar în mijlocul multor pericole. Satana, cu armele sale, precum ispita, tristeţea sau problemele acestei vieţi, încearcă să ne facă să ne îndoim şi să ne fie teamă. Dar, prin credinţa în Isus Hristos, noi suntem în siguranţă. Dumnezeu lucrează întotdeauna cum este cel mai bine pentru noi şi deseori ne fereşte de rău. Dacă venim la El cu durerea, cu amărăciunea şi tristeţea noastră, El ne va mângâia şi va găsi un loc de adăpost pentru noi. Ce trebuie noi să facem este să-I împărtăşim toate nevoile şi problemele noastre. Ieremia 29:11 pune această idee în cuvinte atât de frumoase: „Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.”

Noi trebuie să depindem de Creatorul şi Domnul nostru. El este un Dumnezeu plin de bunătate şi ne iubeşte atât de mult încât ne cunoaşte nevoile mai înainte ca noi înşine să le cunoaştem sau să cerem ajutor. Când ne aflăm la volan, El păstrează direcţia. Lucrând în birou sau la câmp, El ne conduce. întotdeauna Dumnezeu lucrează cum este cel mai bine pentru noi.

Partea noastră este să ne bazăm şi să avem încredere în El în orice împrejurare.

MAHUYA ROY

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO