Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale.

(Psalmii 91:11)

Pot spune că fratele meu mai mare a primit intr-adevăr o a doua şansă la viaţă. Cu câţiva ani în urmă, Ed a angajat un om (îl voi numi Dave) ca să-l ajute la treburile de pe lângă casă. Ed îl plătea imediat ce termina vreo treabă. Apoi, într-o dimineaţă, Dave a venit acasă la Ed şi l-a rugat să îl împrumute cu ceva bani. Ed a refuzat, dar Dave a tot insistat, până când Ed i-a spus: „Dacă faci ceva treabă pe lângă casă, te plătesc.” Şi Dave a fost de acord.

Ed l-a dus la subsol şi i-a spus să facă ordine printre lucruri. Câteva minute mai târziu, Dave l-a chemat pe Ed jos ca să-l întrebe ceva. Când Ed a ajuns acolo, a văzut un ciocan în mâna lui Dave, dar nu s-a gândit la nimic rău. Apoi Dave l-a întrebat unde să pună nişte lucruri şi, când s-a întors să vadă despre ce era vorba, acesta l-a lovit cu ciocanul în frunte. Ed a încercat să-l oprească şi să-i ia ciocanul, dar el continua să-l lovească, spărgându-i ochelarii şi zdrobindu-i faţa şi mâinile. Deja Ed sângera şi-l durea foarte tare. Dave i-a cerut apoi telefonul mobil (ca să nu poată suna la poliţie) şi l-a forţat să intre într-o cămăruţă la subsol, blocând uşa cu o cutie. Ed a încuiat uşa ca să-l ţină pe Dave afară, iar el a zăcut acolo, suferind şi plin de sânge.

Dar în mod minunat Dumnezeu i-a dat prezenţă de spirit în toată această situaţie. Ed a ciulit urechile ca să audă vreun zgomot sau paşi deasupra. Când n-a mai auzit nimic, a deschis încet uşa şi a dat la o parte cutia. Era linişte. Cu grijă a urcat scările, a ieşit pe uşa din spate, fugind la un vecin după ajutor.

Când l-a văzut plin de sânge, acesta a anunţat imediat ambulanţa, poliţia şi pe soţia lui Ed. Faţa îi era umflată, neagră şi vânătă. Doctorul a rămas uimit că nu suferise o comoţie şi nu-şi pierduse cunoştinţa! Dar noi am ştiut că îngerii lui Dumnezeu au fost cei care l-au păzit.

Poliţia l-a prins pe făptaş chiar în acea zi. Au aflat că era sub influenţa drogurilor şi mai avusese de-a face cu legea. Avem un Dumnezeu iubitor şi minunat, care ia aminte la situaţiile în care se află copiii Săi şi-i scapă din multele pericole care le ameninţă viaţa. Adu-ţi aminte întotdeauna de făgăduinţa din textul de astăzi! Ţi se adresează personal.

STELLA THOMAS

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO