Dumnezeu este cel care transformă

 După cum este scris: „Te-am rând uit să fii tatăl multor neamuri.” El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care învie morţii şi care cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi.

(Romani 4:17)

În perioada adolescenţei, evitam contactul cu oamenii. Simţeam că nu am nicio identitate şi depindeam doar de ce cred ceilalţi despre mine ca să
„ştiu” cine sunt cu adevărat. Când am devenit o persoană adultă, această problemă s-a agravat. Eram nesigură pe mine. Simţeam un gol în suflet şi aveam mereu nevoie de cineva care să mă protejeze şi să aibă grijă de mine. Lucrul acesta mi-a afectat fiecare aspect al vieţii. Nu ştiam ce să fac. Fiindcă mă temeam că voi fi respinsă, voiam să îi fac pe toţi fericiţi. Nu pot să descriu intensitatea chinului sufletesc pe care-l trăiam în fiecare zi. Du­rerea era imensă. Părea că un adevărat abis se deschidea sub mine. Niciun loc să-mi pun piciorul, niciun viitor, nicio speranţă, fără viaţă.

Într-o zi, mi s-au deschis ochii şi L-am întâlnit pe Dumnezeu. M-a condus să studiez psihologia, iar acest lucru a dus la salvarea mea. Dumnezeu are grijă de fiecare aspect al vieţii noastre şi în mod special de micile detalii pe care nu le putem vedea sau înţelege. El pur şi simplu alege să ne iubească.

Cu aceasta a început procesul meu de vindecare şi refacere. Dumnezeu a umplut golul care se instalase în sufletul meu încă din copilărie. Aleluia! Astăzi sunt o femeie cu identitate, cu visuri, un viitor şi fericire. În loc să mai depind de alţii, am început să depind de Dumnezeu. El m-a făcut să mă simt din nou întreagă. De fapt, cu El a început vindecarea mea.

Pot afirma cu certitudine că Dumnezeu transformă vieţi. El ne ajută să reuşim în viaţă. Nu caută oameni perfecţi, ci oameni care doresc să facă voia Sa, oameni cu inimi frânte care vor o inimă nouă. O povestire din Biblie ilustrează foarte frumos lucrul acesta. Este scrisă în Evanghelia după Matei. Isus predica şi „un lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat şi I-a zis:
«Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţeşti.» Isus a întins mâna, S-a atins de el şi a zis: «Da, vreau, fii curăţit!» Îndată a fost curăţită lepra lui” (Matei 8:2,3).

Dă-I voie lui Dumnezeu să-ţi schimbe viaţa. Când El îţi dă o inimă nouă, vei vedea că nimic nu este imposibil.

GLEICE SILVA

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO