Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine şi slava Domnului răsare peste tine.

(Isaia 60:1)

Oriunde călătoresc în calitatea mea de director al Departamentului Mi­siunea Femeii din cadrul Diviziunii Pacificului de Sud a bisericii noastre, le reamintesc mereu surorilor cu care mă întâlnesc textul de astăzi din Isaia:
„Scoală-te şi luminează-te!”

„Scoală-te” şi „luminează-te” sunt două verbe de acţiune. Ridică-te! Lu­minează! Atunci când luăm poziţie pentru Dumnezeu, noi trebuie să lu­minăm, să facem tot ce putem mai bine, să fim cei mai buni. Pentru mine, fraza aceasta sună cam aşa: „Erna, trezeşte-te! Pune la lucru ceea ce ţi-a dăruit Dumnezeu. Nu fi timidă. Gândeşte-te că Dumnezeu te-a înzestrat cu talente şi daruri. Acum du-te şi foloseşte-le!”
Am descoperit că doar 1% dintre femeile din Australia cred că sunt fru­moase. Şi sunt aproape sigură că procentajul este acelaşi chiar şi în cazul femeilor din biserică. Ele au o stimă de sine foarte scăzută şi asta mă în­tristează. Experienţa îmi dă siguranţa să spun că la fel stau lucrurile în aproape fiecare ţară din lume şi poate chiar mai rău.

Textul de astăzi ne spune că „slava Domnului răsare” peste noi. Dacă credem cu adevărat acest lucru, de ce ezităm? De ce nu credem că suntem „vrednice”? De ce această lipsă a stimei de sine?

Oare ar putea fi din cauză că, timp de secole, noi, femeile, am fost învă­ţate, prin cuvânt şi experienţă, că nu suntem egale cu bărbaţii şi de aceea ne aflăm la un nivel mai jos decât ei? Nu suntem vrednice? Sunt sigură că Satana vrea să credem asta. El nu vrea să fim active, ci să facem puţin sau deloc, determinându-ne să credem că nu suntem bune de nimic. Mai mult decât atât, dacă noi credem această minciună, ne diminuăm influenţa noas­tră, dar şi pe a celorlalte femei. Gândind astfel, noi nu putem să „ne sculăm şi să luminăm” pentru slava lui Dumnezeu. Dacă citim mai departe capi­ tolul 60 din Isaia, vedem că, dacă ne ridicăm şi luminăm, vom atrage şi pe alţii – bărbaţi, femei, copii, naţiuni întregi – la lumină. Ce potenţial există în fiecare dintre noi!

În ochii lui Isus, noi avem mare valoare. El ne cunoştea înainte de a fi concepuţi. El ştie chiar şi numărul firelor de păr de pe cap. Dumnezeu a făcut planuri pentru viaţa noastră. El are un plan şi pentru viaţa ta. El vrea să „te scoli şi să luminezi” pentru El, oriunde te-ar conduce, căci „slava Domnului răsare peste tine”.

ERNA JOHNSON

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO