[vineri, 14 iunie]

 

 

Închinarea la fiară și la icoana ei face aluzie la Daniel 3, unde împăratul Babilonului le-a poruncit lui Șadrac, Meșac și Abed-Nego să se închine unui chip de aur sau, în caz contrar, să fie aruncați într-un cuptor aprins. Babilonul antic, Babilonul modern – problema rămâne închinarea. Adevărata închinare izvorăște dintr-o minte pregătită de Cuvântul lui Dumnezeu, dintr-un suflet transformat de iubirea Lui și dintr-o inimă plină de Duhul Său. Atunci nu ne vom potrivi „chipului veacului acestuia”, ci vom trăi după voia lui Dumnezeu, care se găsește în Cuvântul Său. Aceasta este singura noastră protecție!

 

„Dumnezeu nu forţează niciodată voinţa sau conştiinţa, dar mijlocul la care recurge în mod constant Satana – pentru a dobândi controlul asupra celor pe care nu-i poate amăgi – este constrângerea prin acte de cruzime. El se străduieşte să domine conştiinţa şi să-şi asigure închinarea prin frică şi forţă. Pentru a-şi atinge acest scop, acţionează prin intermediul atât al autorităţilor religioase, cât şi al celor seculare, determinându-le să impună legi omeneşti care sfidează legea lui Dumnezeu” („Tragedia veacurilor”, p. 591).

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO