[vineri, 17 mai]

 

 

Analizează diagrama de pe pagina alăturată cu privire la profeția celor 70 de săptămâni și a celor 2.300 de zile. Profețiile încep în anul 457 î.H. și prezic evenimentele legate de „Unsul (Mesia)”, pe care se bazează profeția celor 70 de săptămâni. Pornind de la această bază solidă, profeția celor 2.300 de zile se încheie în anul 1844. „Asemenea primilor ucenici, William Miller şi colaboratorii lui n-au înţeles pe deplin importanţa mesajului transmis. Erori care fuseseră înrădăcinate de mult timp în biserică i-au împiedicat să ajungă la o interpretare corectă a unui punct important din profeţie. De aceea, deşi au vestit solia pe care Dumnezeu le-o încredinţase, din cauza interpretării greşite a profeţiei  ei au suferit o dezamăgire. […] Totuşi Dumnezeu Şi-a împlinit beneficul plan prin faptul că a permis ca avertizarea cu privire la judecată să fie prezentată exact aşa cum trebuia. Ziua cea mare era aproape şi, în providenţa Sa, oamenii au fost puşi la proba timpului limitat pe care îl mai aveau la dispoziţie, pentru a li se demonstra ce era în inima lor” („Tragedia veacurilor”, p. 351-352, 253).

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO