[duminică, 11 februarie] „În veac ține îndurarea Lui”

 

 

1. Citește Psalmul 136. Ce gând predomină în acest psalm? Unde găsește psalmistul dovezi pentru versurile sale?

 

Psalmul 136

„1 Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!
2 Lăudaţi pe Dumnezeul dumnezeilor,căci în veac ţine îndurarea Lui!
3 Lăudaţi pe Domnul domnilor, căci în veac ţine îndurarea Lui!
4 Pe Cel ce singur face minuni mari, căci în veac ţine îndurarea Lui!
5 Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ţine îndurarea Lui!
6 Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ţine îndurarea Lui!
7 Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ţine îndurarea Lui!
8 Soarele, ca să stăpânească ziua, căci în veac ţine îndurarea Lui!
9 Luna şi stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în veac ţine îndurarea Lui!
10 Pe Cel ce a lovit pe egipteni în întâii lor născuţi, căci în veac ţine îndurarea Lui!
11 Şi a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ţine îndurarea Lui!
12 Cu mână tare şi cu braţ întins, căci în veac ţine îndurarea Lui!
13 Pe Cel ce a tăiat în două Marea Roşie, căci în veac ţine îndurarea Lui!
14 Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ţine îndurarea Lui!
15 Şi a aruncat pe Faraon şi oştirea lui în Marea Roşie, căci în veac ţine îndurarea Lui!
16 Pe Cel ce a călăuzit pe poporul Său în pustie, căci în veac ţine îndurarea Lui!
17 Pe Cel ce a lovit împăraţi mari, căci în veac ţine îndurarea Lui!
18 Pe Cel ce a ucis împăraţi puternici, căci în veac ţine îndurarea Lui!
19 Pe Sihon, împăratul amoriţilor, căci în veac ţine îndurarea Lui!
20 Şi pe Og, împăratul Basanului, căci în veac ţine îndurarea Lui!
21 Şi le-a dat ţara de moştenire, căci în veac ţine îndurarea Lui!
22 De moştenire robului Său Israel, căci în veac ţine îndurarea Lui!
23 Pe Cel ce Şi-a adus aminte de noi când eram smeriţi, căci în veac ţine îndurarea Lui!
24 Şi ne-a izbăvit de asupritorii noştri, căci în veac ţine îndurarea Lui!
25 Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ţine îndurarea Lui!
26 Lăudaţi pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ţine îndurarea Lui!”

 

Psalmul 136 face apel la poporul lui Dumnezeu să Îl laude pe Domnul pentru îndurarea Sa, așa cum se poate vedea manifestându-se în lumea creată (Psalmii 136:4-9) și în istoria lui Israel (136:10-22). „Îndurarea” (ebr. khesed, „dragoste neclintită”) include bunătatea lui Dumnezeu și  loialitatea Lui față de creația Sa și față de legământul Său cu Israel. Psalmul arată că puterea imensă a lui Dumnezeu și grandoarea Sa se trag din iubirea Sa neclintită. Domnul este „Dumnezeul dumnezeilor” și „Domnul domnilor” – o expresie ebraică ce înseamnă „cel mai mare Dumnezeu” (136:1-3), nu în sensul că ar exista alți dumnezei, ci că El este singurul Dumnezeu. Minunile Sale mărețe, care nu pot fi imitate de  nimeni, sunt demonstrația incontestabilă a supremației Sale (136:4). Dumnezeu a creat cerurile, pământul și corpurile cerești, la care păgânii se închină (Deuteronomul 4:19). Psalmii îi dezbracă pe zeii păgâni de autoritate și la fel fac cu orice sursă de încredere de origine umană. Aceștia nu sunt decât simple produse ale creației. Sunt elemente create, nu Creatorul – o distincție crucială.

 

Imaginea mâinii tari a lui Dumnezeu și a brațului Său întins (Psalmii 136:12) accentuează eficacitatea puterii lui Dumnezeu și sfera largă a îndurării Sale. Mila divină observată în lumea creată și în istorie ar trebui să Îi inspire poporul să se încreadă în El și să rămână fidel legământului Său. Refrenul „căci în veac ține îndurarea Lui” se repetă de 26 de ori în Psalmul 136, convingându-i astfel pe închinători că Domnul nu Se schimbă și Își va repeta binefacerile din trecut la fiecare nouă generație. Dumnezeu Își aduce aminte de poporul Său (136:23) și este devotat legământului Său de har. Încrederea în îndurarea veșnică a lui Dumnezeu este miezul credinței biblice, care include atât închinare și încredere voioasă, cât și prudență și pocăință. Psalmul 136 (v. 23-25) se încheie cu grija universală a lui Dumnezeu pentru lume. Îndurarea lui Dumnezeu este oferită nu numai poporului Israel, ci întregii creații. Prin urmare, psalmul vorbește despre caracterul universal al harului divin salvator și cheamă întreaga lume să se alăture laudei aduse de Israel Domnului (vezi și Luca 2:10; Ioan 3:16; Faptele 15:17).

 

În ce mod imaginea lui Isus pe cruce murind pentru noi transmite cel mai mare adevăr despre Dumnezeu: acela că „în veac ține îndurarea Lui”?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO