[sâmbătă, 21 octombrie] Părtași la misiunea lui Dumnezeu

 

 

Text de memorat:

 

Ioan 13:34,35

„34 Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. 35 Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”

 

De la început, Avraam a acceptat să fie folosit de Dumnezeu pentru misiune. Acest adevăr se poate vedea, de exemplu, în Geneza 18, atunci când Dumnezeu l-a avertizat cu privire la ce avea să se întâmple cu Sodoma și Gomora. „Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Și descopere taina Sa slujitorilor Săi, prorocii” (Amos 3:7). Iar în istoria Sodomei și Gomorei, „slujitorul Său, prorocul” a fost Avraam.

 

Avraam se odihnea în timpul arșiței zilei când a văzut trei călători. „Avraam a văzut în oaspeții săi numai trei călători obosiți, fără să-i treacă măcar prin minte că printre ei era Unul căruia putea să I se închine fără a păcătui” (Ellen G. White, „Patriarhi și profeți”, p. 138, 139).

 

Nu după multă vreme însă, Avraam a început să se implice personal în misiunea lui Dumnezeu. Implicarea lui, așa cum se observă în acest capitol, a constat în rugăciune și mijlocire pentru oamenii din Sodoma și Gomora. Adică voia să vadă dacă nu cumva acești oameni, în ciuda lor înșiși, puteau fi salvați. Într-un anumit sens, dacă nu aceasta este misiune, atunci ce este?

 

În acest capitol sunt redate trei mari calități spirituale ale lui Avraam: ospitalitatea, iubirea și rugăciunea – calități care pot fi de mare folos și în misiune.

 

 

Studiu zilnic

 

Biblia: Proverbele 12 – 18

1. Care e partea celui ce leapădă certarea?
2. Care este cununa celor înțelepți?
3. Cum se întărește un scaun de domnie?
4. Ce iubește cel ce iubește certurile?

 

Ellen G. White: „Divina vindecare”, capitolul „Atingerea credinței”

5. Adevărata credință este opinie personală, tranzacție sau încredere sinceră?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO