[sâmbătă, 17 septembrie] Domnul Hristos, în cuptorul încercării

 

 

Text de  memorat: 

 

Matei 27:46

„Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, Lama Sabactani?” Adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?””

 

Ori de câte ori analizăm problema suferinței, se ridică întrebarea cum au apărut păcatul și suferința. Prin intermediul relevației divine avem răspunsuri bune, cum ar fi că au apărut deoarece ființe libere au abuzat de libertatea dată de Dumnezeu. Această idee ridică o altă întrebare: A știut Dumnezeu dinainte că aceste ființe aveau să cadă? Da, a știut, dar este evident că a considerat – așa cum scria C. S. Lewis – că „merita riscul”.

 

Să merite riscul? Pentru cine? Pentru noi, în timp ce Dumnezeu stă pe tronul Lui din cer? Nu, nu e chiar așa. Libertatea tuturor creaturilor Sale inteligente a fost atât de sacră încât, decât să ne refuze nouă libertatea, Dumnezeu a ales să poarte El Însuși greul suferinței cauzate de abuzul nostru de libertate. Și vedem această suferință în viața și în moartea lui Isus, care, suferind într-un trup ca al nostru, a creat legături între cer și pământ care vor rezista pentru totdeauna.

 

De înțeles:

Ce a suferit Domnul Hristos în locul și în interesul nostru?
Ce putem învăța din suferința Lui?

 

 

Studiu zilnic

 

Biblia: 1 Samuel 5 – 11
1. Ce li s-a întâmplat oamenilor din Gat când chivotul a ajuns la ei?
2. Cum s-a folosit apa într-o slujbă de închinare?
3. Când i-a dat Dumnezeu lui Saul o altă inimă?
4. În ce împrejurare Saul s-a prefăcut că nu aude?

 

Ellen G. White: „Rugăciunea”, capitolul 4
5. Ce se va întâmpla când eul va muri?

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO