[marți, 12 iulie] Marea luptă din pustiu

 

 

4 Citește Luca 4:1-13. Ce lecții poți învăța de aici despre cum să învingi ispita și să nu cazi în păcat?

 

Luca 4:1-13

„Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustie, 2 unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea; şi, după ce au trecut acele zile, a flămânzit. 3 Diavolul I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine”. 4 Isus i-a răspuns: „Este scris: ‘Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu’.” 5 Diavolul L-a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă, toate împărăţiile pământului, 6 şi I-a zis: „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată şi o dau oricui voiesc. 7 Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.” 8 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: ‘Să te închini Domnului, Dumnezeului tău, şi numai Lui să-I slujeşti’.” 9 Diavolul L-a dus apoi în Ierusalim, L-a aşezat pe streaşina acoperişului Templului şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici; 10 căci este scris: ‘El va porunci îngerilor Lui să Te păzească;’ 11 şi ‘ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.’ ” 12 Isus i-a răspuns: „S-a spus: ‘Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău’.” 13 După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până la o vreme”.

 

Ispitele pot fi foarte grele, pentru că vizează lucruri pe care ni le dorim cu adevărat și întotdeauna par să vină în momentele în care suntem cei mai slabi.

 

În Luca 4 este redată ispitirea lui Isus de către Satana și ne sunt aduse în atenție unele chestiuni dificile. Prima impresie este că Duhul Sfânt Îl îndreaptă pe Isus spre ispită. Dar Dumnezeu nu ne ispitește niciodată (Iacov 1:13). În schimb, așa cum am văzut, Dumnezeu ne îndreaptă spre cuptorul punerii la probă. Impresionant în Luca 4 este faptul că Duhul Sfânt ne poate îndruma uneori spre vremuri de încercare care implică expunerea noastră la ispite feroce din partea lui Satana. În asemenea momente, când simțim că aceste ispite sunt foarte puternice, am putea concluziona greșit că nu L-am urmat cum trebuie pe Dumnezeu. Dar nu este neapărat așa. „Adesea când ajungem într-o încercare, ne îndoim că Duhul Sfânt ne-a condus până acolo. Dar Duhul L-a condus pe Isus în pustiu ca să fie ispitit de Satana. Când ne duce într-o încercare, Dumnezeu urmărește un scop de atins pentru binele nostru. Isus nu S-a încumetat pe baza făgăduințelor lui Dumnezeu, mergând spre ispită fără să fie nevoie, nici nu S-a lăsat pradă descurajării când a venit ispita asupra Lui. Și noi ar trebui să facem la fel” (Ellen G. White, „Hristos, Lumina lumii”/„Viața lui Iisus”, p. 126, 129).

 

Uneori când suntem în focul încercărilor ne frigem în loc să devenim mai buni. Dar, când suntem zdrobiți de ispită, este foarte mângâietor să știm că nu este totul pierdut, pentru că Isus a rămas neclintit. Deci vestea bună este că – deoarece Isus este Purtătorul păcatelor noastre, deoarece a suportat pedeapsa pentru eșecul nostru de a rezista ispitei (oricare ar fi ea) și deoarece El a trecut printr-un foc mai aprig decât orice foc prin care am putea trece noi – nu suntem alungați sau abandonați de Dumnezeu. Există speranță, chiar și pentru „cel dintâi” dintre păcătoși (1 Timotei 1:15).

 

Cu ce ispite te confrunți acum? Petrece timp în rugăciune, cerându-I Domnului să te învețe cum să pui în practică lecțiile din exemplul lui Isus. Nu uita, nu trebuie să cedezi ispitei niciodată! Și nu uita nici că, dacă cedezi, ai un Salvator.

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO