[duminică, 22 mai] Iacov și Esau

 

 

1. Compară personalitatea lui Iacov cu aceea a lui Esau. Ce calități ale lui Iacov l-au făcut mai demn de binecuvântările lui Isaac?

 

Geneza 25:21-34

„21 Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă-sa, căci era stearpă, şi Domnul l-a ascultat: nevastă-sa Rebeca a rămas însărcinată. 22 Copiii se băteau în pântecele ei, şi ea a zis: „Dacă-i aşa, pentru ce mai sunt însărcinată?” S-a dus să întrebe pe Domnul. 23 Şi Domnul i-a zis: „Două neamuri sunt în pântecele tău, Şi două noroade se vor despărţi la ieşirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt. Şi cel mai mare va sluji celui mai mic.” 24 S-au împlinit zilele când avea să nască şi iată că în pântecele ei erau doi gemeni. 25 Cel dintâi a ieşit roşu de tot, ca o manta de păr, şi de aceea i-au pus numele Esau[a]. 26 Apoi a ieşit fratele său, care ţinea cu mâna de călcâi pe Esau, şi de aceea i-au pus numele Iacov[b]. Isaac era în vârstă de şaizeci de ani când s-au născut ei. 27 Băieţii aceştia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care îşi petrecea vremea mai mult pe câmp, dar Iacov era un om liniştit, care stătea acasă în corturi. 28 Isaac iubea pe Esau, pentru că mânca din vânatul lui; Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. 29 Odată, pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală. 30 Şi Esau a zis lui Iacov: „Dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta roşiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală.” Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom[c]. 31 Iacov a zis: „Vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut!” 32 Esau a răspuns: „Iată-mă, sunt pe moarte; la ce-mi slujeşte dreptul acesta de întâi născut?” 33 Şi Iacov a zis: „Jură-mi întâi.” Esau i-a jurat şi astfel şi-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. 34 Atunci, Iacov a dat lui Esau pâine şi ciorbă de linte. El a mâncat şi a băut; apoi s-a sculat şi a plecat. Astfel şi-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut”.

 

Înțelegem că încă din pântecul mamei lor, Iacov și Esau sunt diferiți și că se vor lupta unul cu altul. În timp ce Esau este descris ca un vânător vânjos care străbătea câmpurile, Iacov este văzut ca „un om liniștit”, care stătea la corturi și medita. Termenul ebraic tam, „liniștit, blând”, este același folosit în dreptul lui Iov și al lui Noe și tradus „fără prihană” în cazul lui Iov (Iov 8:20) și „fără pată” în cazul lui Noe (Geneza 6:9).

 

Această deosebire de caracter devine și mai evidentă mai târziu în viața lor (Geneza 27:1–28:5). Când Esau ajunge acasă obosit și flămând, Iacov îi pregătește o mâncare de linte. Pentru Esau, plăcerea imediată vizibilă și fizică a mâncării, „azi” (Geneza 25:31), este mai importantă decât binecuvântarea viitoare asociată cu dreptul lui de întâi născut (compară cu Evrei 12:16,17).

 

„Făgăduințele făcute lui Avraam și confirmate în dreptul fiului său au constituit pentru Isaac și Rebeca marele obiect al dorințelor și speranțelor lor. Esau și Iacov erau familiarizați cu aceste făgăduințe. Ei au fost învățați să privească dreptul de întâi născut ca pe un lucru de mare importanță, căci cuprindea nu numai o moștenire a unor bunuri pământești, ci și o superioritate spirituală. Cel care îl primea avea să fie preot al familiei sale și din urmașii săi direcți avea să se ridice Răscumpărătorul lumii” (Ellen G. White, „Patriarhi și profeți”, p. 177).

 

Spre deosebire de fratele său, pentru Iacov contează însemnătatea spirituală viitoare a binecuvântării. Totuși, mai târziu, la îndemnul mamei sale (vezi Geneza 27), Iacov îl înșală în mod fățiș și premeditat pe tatăl lui, ajungând până acolo încât să folosească numele „Domnul, Dumnezeu” (Geneza 27:20) în săvârșirea acelei înșelăciuni. El comite această teribilă escrocherie pentru a obține ceva ce își dorea foarte mult.

 

Urmările au fost dezastruoase, aducând și mai multe genuri de tulburări într-o familie deja disfuncțională, dereglată.

 

Iacov și-a dorit ceva bun, valoros, și este un lucru de admirat (în special în comparație cu atitudinea fratelui său). Totuși, el a recurs la înșelăciune și la minciuni ca să-l obțină. Cum putem evita capcana de a obține binele prin rău?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO